Narodowe Święto Niepodległości, przywrócone przez sejm w 1989 roku, to bez wątpienia najważniejsze polskie święto narodowe.

105 lat wolności

W tym roku obchodzimy okrągła 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten dzień wspominamy z radością pełni dumy oraz jedności narodowej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach „więzienia” nasz kraj powrócił na mapę Europy i Świata. Gdy mówimy o wolności i niepodległości to zdajemy sobie sprawę, że są to wartości bezcenne, za które w naszej historii wielu rodaków oddało swe życie.


 

Resocjalizacja w duchu patriotyzmu - zajęcia kulturalno-oświatowe w więzieniu

Artykuł 102 pkt 6 kkw stanowi, że skazany ma prawo do korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, telewizji, książek i prasy. 


W myśl powyższych założeń, krzewiąc postawę patriotyczną oraz edukację historyczną wśród osadzonych, kadra penitencjarna zaangażowała skazanych w przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej na temat Narodowego Święta Niepodległości.

Zajęcia kulturalno-oświatowe pomijając pracę, utrzymywanie kontaktu z rodziną - są  jedną z istotnych metod resocjalizacyjnych. Ważnym czynnikiem w procesie wtórnej socjalizacji jest umiejętność ponownego zaadaptowania się człowieka w społeczeństwie. Oddziaływania korekcyjne w więzieniu  przybierają różne formy, jednak cel jest zawsze ten sam – nauczyć osobę pozbawioną wolności szacunku do prawa oraz żyć zgodnie z zasadami panującymi w społeczeństwie. Wszystko po to, by nie powrócić na drogę przestępstwa.


 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej