Światowy Dzień Radia obchodzony od 2012 roku z inicjatywy Hiszpanii. Dzień ten upamiętnia inaugurację działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku. Pierwsze obchody odbyły się 13 lutego 2012 roku.

Więzienne dziennikarstwo radiowe

Radiowęzeł w więzieniu służy nie tylko resocjalizacji osadzonych. Wszelkiego rodzaju audycje niewątpliwie pozwalają się wyciszyć, co jest ogromnie ważne w takim miejscu jak jednostka penitencjarna. Osadzeni pochodzą z różnych środowisk, mają różne problemy a ich stan psychiczny i nastroje panujące w całym ośrodku karnym mają wpływ na bezpieczne funkcjonowanie więzienia. W zakładzie karnym wszystkie cele wyposażone są w urządzenia do odbioru sygnału radiowęzła.

Radiowęzeł, a czas wolny osadzonych

Przez radiowęzeł emitowane są oprócz komunikatów, pogadanki oraz jadłospis. W eter radiowęzła puszczane są także formie audycji oddziaływania z profilaktyki przeciw uzależnieniowej, które pozytywnie wpływają na proces readaptacji społecznej osadzonych. Szeroka działalność penitencjarna prowadzona za pomocą radiowęzła spełnia ponadto funkcję wyciszającą, uspokajającą, ukulturalniającą. Jednym z celów więziennego radia jest zachęta dla osadzonych do podejmowania aktywności związanej z emitowanymi programami.

Radiowa resocjalizacja

Wszystkie treści emitowane przez radiowęzeł przygotowują zatrudnieni tam osadzeni przy udziale kadry penitencjarnej - głównie wychowawców ds. kulturalno-oświatowych. Dzięki uczestnictwu w tworzeniu programów więźniowie podnoszą poczucie własnej wartości i czują, że są potrzebni. Rozwijają zdolności współpracy w grupie co jest bardzo istotne gdy przyjdzie chwila opuszczenia murów jednostki penitencjarnej.


 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej