Wsiadając do samochodu musimy pamiętać nie tylko o własnym bezpieczeństwie, ale również by zadbać o życie i zdrowie pasażerów czy innych uczestników ruchu drogowego. Osadzeni którzy naruszyli powyższe zasady, dopiero za więziennym murem dostrzegają błąd i jak wiele stracili.

Pijani rządzą statystyką

Dzisiejsze "święto",  Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypomina o skutkach ryzykownych zachować za kierownicą lub sterem. 

  • Jazda po alkoholu lub środkach odurzających,
  • Brawura i nadmierna prędkość,
  • Przemęczenie i ponadnormatywny czas pracy za "kółkiem",
  • Jazda bez uprawnień 

To główne przyczyny wypadków i źródło cierpienia wielu ofiar, dla których dzień przestępstwa, bo tak należy nazwać spowodowanie wypadku przez osobę, która prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków - wywrócił życie do góry nogami. Statystyka nie jest niestety zadowalająca. Wystarczy sięgnąć do danych z długiego majowego weekendu, by przekonać się jak ogromny jest to problem - ponad 1840 pijanych kierowców. W wypadkach zginęło 26 osób (dane Policji), to więcej niż w zeszłym roku.

 

Jazda "na podwójnym gazie" prowadzi za kraty

Nieodpowiedzialne, głupie i godzące w zdrowie i życie innych ludzi musi być dotkliwie karane. Dlatego też kodeks karny dla sprawców najgorszych przestępstw komunikacyjnych przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 8 lat za kratkami. 

Jedna chwila wszystko zmieniła. Na co dzień słyszymy o różnych wypadkach, tragediach, współczujemy ofiarom, złorzeczy sprawcom, ale nie myśli, że może spotkać nas coś takiego…

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że rezygnując z jazdy pod wpływem, ratujemy komuś życie. Uratować komuś życie, możemy także wykazując się czujnością i zdecydowaną dezaprobatą dla bezmyślnych zachowywać w stosunku do osób, które sięgają za kluczyki do samochodu po spożyciu alkoholu. Taka godną naśladowania postawą wykazał się w ostatnim czasie nasz kolega funkcjonariusz, który udaremnił dalszą jazdę autem pijanemu mężczyźnie.

 

Kompania " Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!

Dzięki współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie skazany wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności z artykułu 177 KK spowodowanie wypadku w ruchu

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

 

Podczas zajęć dzieli się własnymi doświadczeniami dotyczącymi negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Skazani odbywający wyrok ostrzegają, iż brawura lub łączenie alkoholu bądź narkotyków z kierowaniem pojazdem może natychmiast pozbawić ich wolności. Mocne, bo oparte na osobistych doświadczeniach przekazy więźniów dobitnie przemawiają do wyobraźni uczestników kampanii "Raz, Dwa, Trzy...zgniesz Ty!", wywołując refleksję odnośnie realnej możliwości znalezienia się w warunkach izolacji więziennej

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, zapewnia w jednostkach penitencjarnych porządek i bezpieczeństwo, ale także aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zachęcając do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpisuję się w obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który w tym roku przypada na 15-23 maja.

WHO we współpracy z partnerami organizuje okresowe Światowe Tygodnie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ. 7. edycja koncentruje się na zrównoważonym transporcie, w szczególności na potrzebie przejścia na spacery, jazdę na rowerze i korzystanie z transportu publicznego. Bezpieczeństwo drogowe jest zarówno warunkiem wstępnym, jak i skutkiem tej zmiany.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: archiwum ZK, moja-ostroleka.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej