W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i ogłoszonym alarmem przez dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych załoga więzienia stawiła się na służbę w celu ochrony zakładu jako obiektu kategorii II o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Zakłócenie porządku przed zakładem karnym

Funkcjonariusz w trakcie pełnienia służby na stanowisku nieuzbrojonym - bramowego, około godz. 10:15, zauważył samochód zatrzymujący się przed jednostką. Grupa osób po wyjściu z samochodu rozpaliła ognisko przed wejściem na teren zakładu, ponadto zaczynają nawoływać osadzonych do buntu.Dowódca zmiany powiadamia kierującego działaniami oraz dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce o zaistniałym zdarzeniu. Funkcjonariusze wzywają grupę agresorów do zachowania zgodnego z prawem. Grupa sprawców na wydawane polecenia nie reaguje. Grupa zebranych osób, na widok uzbrojonych funkcjonariuszy, odstępuje od dalszego nawoływania do buntu, podporządkowują się wydawanym poleceniom. Rozpalony ogień zostaje ugaszony przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Policjanci legitymują sprawców, zatrzymują oraz przewożą do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

 

Pożar w przywięziennej hali produkcyjnej

Następnie w przyzakładowej hali produkcyjnej, w której pracują osadzeni dochodzi do zaprószenia ognia. W rejon pożaru udaje się grupa przeciwpożarowa wyłoniona ze składu zmiany. Powiadomiona zostaje Państwowa Straż Pożarna i następuje ewakuacja osadzonych z hali produkcyjnej. Po przybyciu na miejsce, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje wszystkie niezbędne informacje na temat charakterystyki obiektu, a także o przeprowadzanej ewakuacji po czym przejmuje dowodzenie akcją gaśniczą.

 

Ćwiczenia, ale realne zagrożenie

Praktyczne ćwiczenia ochronno-obronne pk. „Przytuły 2023” w zakresie likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa zakładu karnego miały na celu w szczególności: doskonalenie umiejętności kadry zarządzającej w zakresie kierowania ochroną i obroną zakładu, doskonalenie metod i technik likwidacji zagrożeń, szkolenie praktyczne współdziałających ze sobą grup oraz doskonalenie współdziałania z funkcjonariuszami KMP w Ostrołęce, PSP w Ostrołęce i GISW Warszawa.

Podczas odprawy kończącej szkolenie, w obecności uczestniczących w szkoleniu funkcjonariuszy SW, przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej oraz zaproszonych gości – obserwatorów z innych jednostek warszawskiego okręgu służby więziennej, omówione zostały nie tylko pozytywne aspekty ćwiczeń, ale również te ich elementy, które mogłyby ulec ewentualnej zmianie, co stanowić ma najcenniejszy element w trwającej ciągle racjonalizacji zakładanych i praktycznie realizowanych skutecznych czynności służbowych, stanowiących rzeczywisty poziom bezpieczeństwa zakładu karnego.

Po ćwiczeniach nastąpiła zbiórka kadry na dziedzińcu zakładu karnego przed budynkiem wartowni gdzie Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk podsumował wszystkie wątki związane z taktyką zrealizowanych działań i podziękował wszystkim funkcjonariuszom, a w szczególności por. Bogusławowi Prusaczykowi i por. Radosławowi Kozikowskiemu - za sprawne przeprowadzenie ćwiczeń. Z przebiegu ćwiczeń zadowoleni byli zarówno funkcjonariusze Policji, jak i Straży Pożarnej.

 

Zapraszamy na krótką relację z odbytych ćwiczeń w załączonym materiale wideo. W opublikowanym filmie chcielibyśmy uczcić pamięć naszego Śp. Kolegi Krzysztofa, który w ostatnich dniach odszedł na wieczną służbę, a w czasie opisanych ćwiczeń był ich dowódcą.

Ćwiczenia Przytuły 2023

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: st.szer. Mateusz Rolka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej