Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Firmie MDH oraz Pani Prezes Anecie Włodarczyk za niezwykle hojny gest, jaki okazali nam niedawno. Dzięki ich życzliwości i wsparciu, Zakład Karny w Przytułach Starych zyskał nowoczesny wózek inwalidzki, który będzie służył naszym osadzonym.

Ten cenny dar umożliwi lepszą mobilność i wsparcie dla osób potrzebujących, a jednocześnie jest wyrazem zrozumienia roli, jaką pełnią instytucje takie jak nasza placówka w procesie resocjalizacji.

Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność za owocną współpracę pomiędzy naszym wychowawcą ds. KO st. szer. Iwoną Winko a dyrektorem handlowym firmy MDH Panem Marcinem Hałas. Wasza wspólna inicjatywa ma istotny wpływ na poprawę warunków życia osadzonych i integrowanie ich z społeczeństwem.

Nowy wózek inwalidzki nie tylko ułatwi codzienne życie osadzonych, ale także stanie się symbolem wsparcia i zrozumienia. Dzięki Państwa hojności jesteśmy w stanie zapewnić lepsze warunki życia w zakładzie, co z pewnością wpłynie korzystnie na atmosferę i proces resocjalizacji.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Firmie MDH za bezinteresowność, życzliwość i gotowość do niesienia pomocy. Państwa dar zostanie doceniony przez wszystkich, którzy skorzystają z nowego wózka inwalidzkiego.

 

Tekst. st.szer. Iwona Winko 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej