Osoby pozbawione wolności w aresztach śledczych i zakładach karnych mają dostęp do więziennej biblioteki. W naszej jednostce jest także wiele punktów bibliotecznych, wokół których skupia się edukacja kulturalna oraz profilaktyka i oddziaływania resocjalizacyjne.

Książki w pudle

Osadzeni chętnie korzystają z zasobów punktów bibliotecznych znajdujących się w jednostce penitencjarnej. Kadra więzienna doskonale wie, jak ważnym elementem resocjalizacyjnym jest zachęcanie więźniów do czytania. Na półkach znajdziemy bogatą kolekcję powieści i książek historycznych oraz takich, które można zaliczyć do klasyki literatury polskiej i światowej. Osadzeni do wyboru mają także pozycje o tematyce science-fiction, sensację czy książki z kręgu motoryzacji lub sportu oraz popularnonaukowe.

Introligatornia, radiowęzeł 

W Zakładzie Karnym w Przytułach Starych zanim nowe książki trafią na półki więziennej biblioteki, osadzeni pracujący w introligatorni przygotują wolumeny lub odnowią już zniszczone zbiory. Praca w introligatorni wymaga skupienia, dokładności oraz cierpliwości. Skazani opisują, nadają odpowiednie numery, stemplują i restaurują książki. Wszystko w ramach oddziaływań penitencjarnych, za które odpowiada wychowawca ds. kulturalno-oświatowych. 

Biblioteka - resocjalizacja i zatrudnienie

Biblioteka więzienna funkcjonuje podobnie jak biblioteki publiczne. Praca skazanych więziennej biblioteki jest bardzo ważnym aspektem wychowawczym, odradzającym zdolności asymilacyjne w powrocie do społeczeństwa. Osoby pozbawione wolności dzięki wychowawcy, który nadzoruje ich obowiązki, dbają o kartotekę i stan wolumenów biblioteki, redagują audycję radiowęzła, angażują się w różne programy resocjalizacyjne prowadzone przy więziennej bibliotece, np. konkursy recytatorskie lub pisanie wierszy. 

Oprócz wartości reeadaptacyjbych skazanych, działalność więziennych bibliotek ma znaczący czynnik popularyzacyjny czytelnictwo. Większość skazanych dopiero za więziennym murem pierwszy raz skorzystało z dobrodziejstwa biblioteki, a niejednokrotnie był to w ogóle pierwszy kontakt z jakąkolwiek książką od czasów zakończenia edukacji. W więzieniu jest dużo czasu. Dla osadzonych jest to sposób na nudę, ale również edukację. Dzięki bogatemu ksiegozbiorowi skazani mogą zarówno poczytać wciągające pozycje obyczajowe, kryminalne ale także książki naukowe, pomocne w zdobyciu zawodu w trakcie odbywania wyroku.  

Właściwy dobór książek to także środek terapeutyczny. Pozwala zniwelować napięcie emocjonalne, zminimalizować niepożądane postawy. Czytanie zaspokaja zainteresowania intelektualne, rozszerza wiedzę, stymuluje umysł, wzbogaca słownictwo, rozwija pozytywne cechy osobowości. Ułatwia wyrażanie myśli i uczuć, kształtuje estetykę, uwrażliwia na piękno, sztukę, rozwija zainteresowania, a przez to przygotowuje osadzonych do życia po opuszczeniu zakładu karnego.    

Nowy księgozbiór

W ostatnim czasie księgozbiór Zakładu Karnego w Przytułach Starych wzbogacił się o 4 tys. nowych pozycji. Są to bardzo ciekawe książki, wśród nich wiele nowości. Znakomita większość pozyskanych ksiązek dotarła do jednostki dzięki uprzejmości biblioteki warszawskiej, za co serdecznie dziękujemy. 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej