9 grudnia 2023 roku odbyła się niezwykła msza święta z uwielbieniem, w której wzięły udział dwie grupy osadzonych z pawilonów zamkniętych ZK Przytuły Stare. Inicjatorką tego wydarzenia była wychowawczyni KO st. szer. Iwona Winko, która postanowiła połączyć elementy duchowe z artystycznymi, tworząc wyjątkowe doświadczenie dla skazanych. Msza święta była centralnym punktem tego wydarzenia, stanowiąc duchowe fundamenty, na których zbudowany został późniejszy koncert religijny.

Podczas samej mszy, osadzeni mieli okazję do skupienia, modlitwy i refleksji nad własnymi czynami. Uczestnictwo w wspólnej ceremonii sakralnej stworzyło atmosferę jedności i wspólnoty, co mogło mieć pozytywny wpływ na proces resocjalizacji skazanych. Modlitwa, spowiedź i uczestnictwo w liturgii stanowiły formę nawrócenia i ducha pojednania, sprzyjając wewnętrznej przemianie osadzonych.

Po zakończeniu mszy świętej, atmosfera nabrała nowego wymiaru w trakcie koncertu religijnego. Muzyczne utwory o charakterze sakralnym, zaśpiewane i zagrane przez zaproszonych gości ze wspólnoty Przyjaciół oblubieńca z Brwinowa, przeniosły uczestników w świat głębokiej duchowości. Melodie niosły ze sobą przesłanie nadziei, miłości i pojednania, co mogło mieć znaczący wpływ na psychikę osadzonych.

To wydarzenie było nie tylko artystycznym spektaklem, ale także narzędziem resocjalizacyjnym, umożliwiającym skazanym przeżycie chwil duchowego zacisza i refleksji. Dzięki inicjatywie st. szer. Iwony Winko, msza z uwielbieniem i koncert religijny stały się niezapomnianym doświadczeniem, które mogło przyczynić się do zmiany życiowej wielu osadzonych, kierując ich ku lepszemu jutru.

 

Opracowanie: st. szer. Iwona Winko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej