Dzień Profilaktyki RaP – Rozrywka, a Profilaktyka, to inicjatywa skierowana do uczniów szkół z gminy Lelis. Impreza odbyła się w ostatni piątek w Szkole Podstawowej w Obierwii, a na spotkaniu z młodzieżą pojawili się także funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Wielowątkowość imprezy 

Funkcjonariusze z naszej jednostki włączyli się w organizację jednego z panelów dyskusyjnych z młodzieżą. 

Do głównych założeń Dnia Profilaktyki RaP, który rokrocznie skupia uwagę społeczności szkolnej z gminy Lelis na tym wydarzeniu, jest szeroko rozumiana edukacja nt:

  • Cyberprzemocy,
  • Profilaktyki zachowań ryzykownych,
  • Uzaleznień,
  • Odpowiedzialności karnej nieletnich,
  • Samoobrona oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Lekcja edukacji prawnej

Jednym z elementów spotkania było przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, tj. czym jest, jakie są jego rodzaje, funkcje oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie norm prawnych. Ma to uświadomić młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie dla każdego jest trudnym doświadczeniem.

 

Profilaktyka na serio 

Nadrzędnym celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla człowieka wchodzącego w dorosłe życie. Często zdarza się, że decyzje podjęte przez nieletnich stoją w konflikcie z prawem i mogą rzutować na całe jego życie. Podczas rozmowy z uczniami omówione zostały przykłady zachowań oraz nieodpowiedzialnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do umieszczenia w zakładzie karnym.

 

Promocja naboru do Służy Więziennej oraz prezentacja sprzętu Służby Więziennej 

Promocja i popularyzacja wiedzy o Służbie Więziennej to kolejny element spotkania z młodzieżą. Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zostali również zapoznani z możliwościami jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej oraz profitami wynikającymi z wyboru takiej ścieżki zawodowej. Korzystając z obecności Służby Więziennej młodzież mogła zobaczyć także samochód operacyjny, niektore środki ochrony osobistej i środki przymusu bezpośredniego jakimi na co dzień dysponujemy.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Dziękujemy za zaproszenie.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej