Każdego roku, 8 lutego, oddajemy hołd naszym poprzednikom, z dumą realizując ich postanowienia. Od tego roku w ramy tej daty wpisywać się będzie nowa nazwa święta - Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Tradycja to etos, oparty na szacunku do munduru 

Z tej okazji Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk wraz z kadrą penitencjarną zaprosili do wspólnego świętowania Dnia Tradycji Służby Więziennej zaprzyjaźnione formacje mundurowe, nadleśnictwo, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli oświaty z lokalnych szkół średnich i uczelni wyższych.

Na wstępie gospodarz wydarzenia mjr Andrzej Pawluczuk powitał zaproszonych gości. Dziękując za przybycie mówił o celu dzisiejszego spotkania:

Na całym świecie większość tradycji jest wiernie reprodukowana, darzona szacunkiem oraz dbałością o szczegóły. Nie inaczej wygląda to w Polsce. Wizerunek, tym bardziej funkcjonariusza publiczngeo jakim jest funkcjonariusz Służby Więziennej musi opierać się na etosie wypracowanym przez dawne pokolenia - czyli przede wszystkim szacunek do munduru i poszanowanie godności ludzkiej !

 

Pamięć o historii i tradycji lokalnego więziennictwa 

Następnie list od sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Pana Michała Wosia odczytała ppłk Agnieszka Chaberek, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja o historii Służby Więziennej w oparciu o rys historyczny Aresztu Śledczego w Ostrołęce oraz Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Na zakończenie części oficjalnej, Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk wręczył zaproszonym gościom specjalnie przygotowane na tę okazję pamiątkowe monety, doceniając tym samym wkład reprezentantów wyróżnionych instytucji w resocjalizację oraz wzajemną współpracę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

 

Resocjalizacja poprzez sztukę

W cześć artystycznej uroczystości, goście zobaczyli spektakl  przygotowany przez grupę teatralną tutejszej jednostki pt. "Wszyscy jesteśmy Korczakami naszych czasów". Tematem przewodnim utworu jest rola rodziny w życiu dziecka, prawa dziecka, o których przypomina wywołany przez osadzonych duch Janusza Korczaka. Poruszona została również tragedia najmłodszych w warszawskim getcie oraz ludobójstwa w Rwandzie. Więźniowie naszego zakładu przygotowywali się do występu pod opieką mjr. Pawła Suskiego wychowawcy do spraw kulturalno-oświatowych. Ogromnym zaszczytem dla grupy teatralnej z Zakładu Karnego w Przytułach Starych, na II Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej, było specjalne wyróżnienie Rzecznika Praw Dziecka za podjęcie problematyki praw dziecka i przybliżenie postaci Janusza Korczaka.

 

Wystawa okolicznościowych fotografii i pokaz umiejętności psa specjalnego 

Kadra więzienna przygotowała z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej  wystawę fotografii Stare/Nowe, na której można było podziwiać zdjęcia dawnego Aresztu Śledczego w Ostrołęce autorstwa fotografa Adama Wołosza, w zestawieniu ze współczesnymi ujęciami autorów z Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Ciekawostką był również występ przewodnika psa specjalnego i jego czworonoga. Sierż. Michał wraz ze swoim psem zaprezentowali umiejętności związane z wykrywaniem narkotyków.

Zakończeniem wydarzenia było złożenie meldnunku o zakończeniu uroczystości. 

 

Tekst: plut. Daniel Dąbrowski | zdjęcia: plut. Daniel Dąbrowski, chor. Daniel Bobowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej