W ostatnim czasie zaproszenie dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Olszewie-Borkach, przyjęli funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Dobrze wykorzystany czas

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wolny czas dzieciom urozmaicili swoją obecnością funkcjonariusze Służby Więziennej – Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

 

Uśmiech dziecka – bezcenny

Zgromadzona na spotkaniu młodzież w interesujący sposób została zapozna ze specyfiką naszej jednostki oraz pracy funkcjonariusza w różnych pionach służby. Nie brakowało ciekawych pytań i śmiechu. Ponadto dowiedzieli się, czym jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, czym różni się występek od zbrodni i co to jest przestępstwo. Otrzymali podstawową wiedzę na temat polskiego systemu penitencjarnego i jak wygląda struktura więzienia.

Bardzo duże emocję wśród młodzieży wzbudził pokaz środków przymusu bezpośredniego oraz środków ochrony osobistej funkcjonariusza Służby Więziennej – a uśmiech i radość ze spotkania na twarzach dzieci był najlepszym podziękowaniem i dowodem że spotkanie spełniło swój cel- nauka przez zabawę.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej