W okresie od listopada do grudnia 2023 roku, osadzeni z pawilonów zamkniętych Zakładu Karnego Przytuły Stare uczestniczyli w programie readaptacji skazanych zainicjowanym przez wychowawcę ds. KO st. szer. Iwonę Winko. Program ten skupiał się na tworzeniu ozdób świątecznych, których celem było wsparcie aukcji na rzecz niepełnosprawnego chłopca.

Podczas zajęć osadzeni zdobywali umiejętności manualne i artystyczne, tworząc unikatowe ozdoby świąteczne, takie jak bombki i choinki. Ta praktyczna aktywność nie tylko rozwijała kreatywność uczestników, ale także budowała poczucie wspólnoty i odpowiedzialności społecznej. Wiedząc, że ich prace zostaną przeznaczone na pomoc innemu człowiekowi, skazani doświadczali pozytywnego wpływu swojego działania na życie innej osoby.

Aukcja, na którą zostały wystawione stworzone przez osadzonych ozdoby, miała szczególny cel - zbieranie środków na rzecz niepełnosprawnego chłopca. Ten element programu resocjalizacyjnego miał ogromny wpływ na motywację uczestników. Wiedza o tym, że ich prace mają konkretny cel charytatywny, stymulowała poczucie empatii i zrozumienia potrzeb innych osób, co mogło przyczynić się do kształtowania pozytywnych wartości.

W rezultacie, program resocjalizacyjny, zorganizowany dzięki inicjatywie st. szer. Iwony Winko, nie tylko rozwijał umiejętności uczestników, ale także wpływał na ich samopoczucie i zdolność do współodczuwania. Tworzenie ozdób świątecznych z przeznaczeniem na charytatywną aukcję stanowiło nie tylko aktywność twórczą, lecz również narzędzie budowania relacji społecznych i uczestnictwa w pozytywnych działaniach dla dobra innych.

zdjęcia : Daniel Dąbrowski tekst Iwona Winko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej