Osadzeni pod nadzorem kadry penitencjarnej, w porozumieniu z Lasami Państwowymi sprzątnęli przyległy do kościoła w Przytułach Starych zabytkowy park oraz pobliskie tereny zielone.

Resocjalizacja

Resocjalizacja poprzez pracę to wiodący czynniki nowoczesnego więziennictwa, prowadzący do skutecznej readaptacji społecznej skazanych. Ponad 90% osadzonych w całej Polsce kwalifikujących się do pracy, jest zatrudnionych. To efekt skutecznie realizowanego programu "Praca dla więźniów", w którym Zakład Karny w Przytułach Starych plasuję się w czołówce jednostek penitencjarnych, dbających o ciągłość zatrudnienia osadzonych. 

Praca czyni wolnym

Praca jaką podejmują skazani w więzieniu nie tylko daje "wolność" w wymiarze fizycznym, jakim jest opuszczenie celi mieszkalnej lub nawet terenu jednostki - w przypadku zatrudnienia zewnętrznego u kontrahentów. Realizacja zawodowa osadzonych, wpływa korzystnie przede wszystkim na ich rozwój mentalny. Nabywanie dodatkowych umiejętności lub nowego zawodu (kursy, szkolenia) uczy pokory, samodzielności, dodaje pewności siebie. Praca skazanych uniezależnia ich finansowo od bliskich, a wręcz przeciwnie - osadzeni mają możliwość naprawienia szkody, spłaty zobowiązań alimentacyjnych czy komorniczych lub wspomóc finansowo rodzinę zostawioną za murami więzienia robiąc dla nich dyspozycje przelewów.

Dbamy o środowisko 

Osadzeni z Zakładu Karnego w Przytułach Starych, poraz kolejny zadbali o środowisko i pomogli nadleśnictwu Ostrołęka w sprzątaniu lokalnego parku. Akcja wpisuje się w ciągłą współpracę Zakładu Karnego w Przytułach Starych z Lasmi Państwowymi. Dzięki takim inicjatywom możemy połączyć przyjemne z pożytecznym a przede wszystkim z korzyścią dla lolakelnej społeczności i dla środowiska. 

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: kpt. Grzegorz Gieryk 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej