Zakład Karny w Przytułach Starych wzmocniło pięciu nowych funkcjonariuszy.

Podjęcie wyzwania 

Zdecydowanie się na pracę w Służbie Więziennej to nie jest łatwy krok. Wiedzą to wszyscy, którzy przeszli mury jednostki penitencjarnej. Żeby zostać funkcjonariuszem trzeba wykazać się odwagą, mieć odpowiednie predyspozycje psychologiczne, wiarę w swoje umiejętności i chęci, by z dumą nosić mundur oraz służyć Rzeczypospolitej Polskiej.  

Decyzję o związaniu swojej kariery zawodowej ze Służbą Więzienną w ostatnich dniach podjęło pięciu nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą dział ochrony oraz wspomogą działania działu służby zdrowia.

 

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby". 

-życzymy, aby słowa przysięgi złożone podczas ślubowania przez funkcjonriuszy, wzmacniały ich postawę w codziennej służbie. 

 

Skąd informacja o rekrutacji?

Na pytanie - jak dowiedzieli się o naborze do naszej formacji, jeden z nich odpowiedział, że usłyszał o rekrutacji z portalu moja-ostroleka.pl. Natomiast inny z nowych kolegów, że kiedyś był wraz ze szkolną wycieczką w naszym więzieniu - i od tamtej pory...

...gdzieś myśl o pracy w jednostce penitencjarnej ciągle chodziła mi po głowie - aż do tego momentu, czyli realizacji celu zawodowego.

Wszystkim Panom życzymy satysfakcji z pełnionej służby, samych spokojnych dyżurów oraz wielu awansów. 

Jednocześnie zachęcamy do aplikowania - otwarta rekrutacja trwa do 6 lutego! Szczegóły poniżej:

Jak aplikować?

Oferty pracy w ZK Przytuły Stare

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej