W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na koniec roku obrotowego przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, informujemy iż widzenia w okresie 30-31.12.2023 r. będą odbywały się bez możliwości dokonywania zakupów w kantynie.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej