W Zakładzie Karnym w Przytułach Starych zorganizowano miting informacyjny dotyczący współpracy wspólnoty anonimowych alkoholików z instytucjami państwowymi.

Wspólnotę reprezentowała inter grupa Narew Ostrołęka – rejon Warszawa, której służebni zapoznali przedstawicieli instytucji państwowych ze sposobem i możliwościami skorzystania z ich pomocy w procesie readaptacji społecznej osób, których alkohol był przyczyną do konfliktu z prawem lub skłonił ich do tego, że popadli w bezdomność.

W spotkaniu uczestniczyły instytucje, które reprezentowali: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce - Pani Małgorzata Szeluga jednocześnie kierownik noclegowni dla bezdomnych w Ostrołęce; Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Laskowcu - kierownik internatu Pan Andrzej Ziemak. O tym, jak ważna jest trzeźwość opowiadał także ks. Tomasz Wilga - diecezjalny duszpasterz apostolstwa trzeźwości, proboszcz parafii Śniadowo, zajmujący się szeroko rozumianą profilaktyką uzależenień. 

Jeden ze skazanych z Zakładu Karnego w Przytułach Starych dał swoje świadectwo, opowiedział o realizacji programu 12 kroków oraz jak modlitwa i wiara w Boga pomagają mu w dążeniu do zmiany.

Tego typu spotkania odbywają się w naszej jednostce raz w roku. Są doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi problemami i potrzebami grupy AA. Umożliwiają wypracowanie wspólnych kierunków oddziaływania na osoby chore, uzależnione przy współpracy współnoty anonimowych alkoholików.

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski, mjr Paweł Suski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej