Dzisiejsza wizyta funkcjonariuszy w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie była pierwszym tegorocznym edukacyjno - prewencyjnym spotkaniem z młodzieżą w ramach programu "W SŁUŻBIE PRAWU".

Cel projektu

Ogólnopolski projekt Służby Więziennej „W Służbie Prawu” kładzie nacisk na edukację prawną, patriotyczną dzieci i młodzieży. Wzorem poprzednich spotkań w trakcie zajęć uczniowie zostali uczuleni na zagrożenia wynikające ze stosowania środków odurzających i wszelkiego rodzaju substancji psychotropowych - zarówno w sposób świadomy, jak również poprzez podanie przez inną osobę, np w słodyczach czy w płynach. Ponadto dowiedzieli się, czym jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, czym różni się występek od zbrodni i co to jest przestępstwo. Otrzymali podstawową wiedzę na temat polskiego systemu penitencjarnego i jak wygląda struktura więzienia. Ponadto zgromadzeni zostali zapoznani ze specyfiką naszej jednostki oraz pracy funkcjonariusza w różnych pionach służby.

 

Aktywność i zainteresowanie tematem

Największe zainteresowanie wśród zgromadzonej społeczności szkolnej wzbudził temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi, a dla najbardziej aktywnych przewidzieliśmy skromne upominki. W kwestii wykonywania kary pozbawienia wolności również zaspokoiliśmy ciekawość młodzieży i nauczycieli, m. in. o tematy wychowawcze związane z resocjalizacją osadzonych, o wyposażenie funkcjonariusza na terenie zakładu karnego, czy też System Dozoru Elektronicznego lub temat zatrudniania osadzonych. Niektóre pytania i odpowiedzi były bardzo dojrzałe biorąc pod uwagę wiek uczestników spotkania – co było miłym zaskoczeniem.

 

Nauka przez zabawę

Bardzo duże emocję wśród młodzieży wzbudził pokaz filmu z udziałem naszego psa służbowego patrolowo-obronnego „Cezara”. Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz środków przymusu bezpośredniego oraz środków ochrony osobistej funkcjonariuszy Służby Więziennej. Uśmiech i radość ze spotkania na twarzach dzieci był najlepszym podziękowaniem i dowodem, że spotkanie spełniło swój cel- nauka przez zabawę.

Na koniec wizyty na ręce pani wicedyrektor mgr Marzeny Pokory przekazaliśmy certyfikat uczestnictwa placówki w projekcie „W Służbie Prawu” w dowód uznania za zorganizowanie ciekawej prelekcji dla młodzieży.

 

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej