W ostatnich dniach Zakład Karny w Przytułach Starych zorganizował kolejne edukacyjno-prewencyjne spotkanie z młodzieżą szkolną w murach więzienia. Tym razem z projektu "W Służbie Prawu" skorzystała społeczność uczniowska z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Służby Więziennej, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży pt. „W SŁUŻBIE PRAWU”. Spotkania z funkcjonariuszami Służby Więziennej mają na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.

Uczniowie m.in. mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat zagadnień prawnych obejmujących definicję prawa, jego podział - ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego. Ponadto wyjaśniono, czym jest przestępstwo oraz jakie negatywne konsekwencje niesie za sobą jego popełnienie. Zapoznano także młodzież z tematyką przestępczości wśród nieletnich i wskazano podstawowe informacje na temat źródeł i sposobu uzyskania pomocy prawnej.

Prowadzący byli pod ogromnym wrażeniem postawy, jaką zaprezentowali nasi uczniowie, a młodzież nie ukrywała, iż spotkanie rozbudziło ich ciekawość czego wyrazem była aktywność i ilość pytań w trakcie prelekcji.

Wizyta uczniów była także okazją do poszerzenia wiedzy na temat Służby Więziennej jako ważnej formacji w strukturach państwa. Młodzież zapoznała się z różnorodnością obowiązków służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy różnych pionów służby oraz rodzajami oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych prowadzonych przez kadrę wychowawców i psychologów. Ponadto przybliżono młodzieży najważniejsze informacje dotyczące zagadnień prawnych i uświadomiono tak ważny aspekt jakim jest ponoszenie konsekwencji własnego zachowania i dokonywanych wyborów. Spotkanie było także doskonałą okazją do zaprezentowania procesu rekrutacji do SW, gdyż niebawem goszcząca w naszym więzieniu młodzież stanie przed wyborem dalszej kariery zawodowej - i być moze wybór padnie właśnie na mundur funkcjonariusza Służby Więziennej.

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej