Podsumowanie ubiegłego roku oraz plany na rok 2023 były głównymi tematami odprawy rocznej w naszej jednostce z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka. Uroczysta odprawa odbyła się w dniu 23 marca 2023 roku.

Podczas spotkania poruszono takie tematy jak bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, proces rekrutacji do SW, działania związane z zatrudnieniem osadzonych - realizacja programu „Praca dla więźniów”, rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja pozostałych zadań  przez Służbę Więzienną.

Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych mjr Andrzej Pawluczuk wraz z kadrą kierowniczą omówili miniony rok 2022 przedstawiając zadania realizowane przez poszczególne piony służby. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom ochronnym, realizowanym inwestycjom oraz prowadzonym oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek wśród nakreślonych zadań na rok 2023 szczególną uwagę zwrócił na utrzymanie bezpieczeństwa jednostki oraz dobrego poziomu zatrudnienia osadzonych.

 

„Już początek tego roku pokazuje jak dynamiczna jest nasza służba. Został zasiedlony jeden z nowych pawilonów, a w niedalekiej przyszłości uruchomimy kolejny. Pojemność jednostki szybko rośnie, zatem należy pomyśleć o nowych miejscach pracy dla tychże osadzonych. W planach jest budowa nowej hali, w której znajdą zatrudnienie następni osadzeni” - mówił płk Zbigniew Brzostek.

Dyrektor Okręgowy podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienny trud i ich ciężką pracę, jaką wykonują zapewniając ład i porządek w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Zaznaczył, że zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej podczas wykonywania zadań służbowych, jest cały czas jednym z priorytetów działań formacji. Ponadto wskazał najważniejsze kierunki działań formacji na rok 2023.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej