Wczoraj nasz kolega st. sierż. sztab. Mariusz Krukowski, funkcjonariusz działu ochrony, odebrał w RCKIK w Ostrołęce odznakę “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki,  która została ustanowiona 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

  • kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
  • organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. W gronie osób, które zasłużyły swoim wybitnym postępowaniem jakim jest honorowe krwiodawstwo znalazł się nasz kolega Mariusz, który tak komentował otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”:

“Jedna z osób, które pracują w RCKIK Ostrołęka, a konkretnie Pani Danuta Rawa poprosiła mnie abym odebrał w.w. odznaczenie w mundurze, na co z chęcią przystałem. Dzielenie się krwią, honorowe krwiodawstwo jest to w moim odczuciu najlepszy prezent pod choinkę jaki mógłbym podarować drugiej osobie”. - mówi st. sierż. sztab. Mariusz Krukowski


Pomaganie mamy we krwi

W szeregach funkcjonariuszy Służby Więziennej jest dużo osób, które z chęcią dzielą się cząsteczką organizmu jaką jest krew, bowiem jest ona niezastąpiona w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka. Jak co roku wskazują na to wyniki akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, w którą również w tym roku wielu funkcjonariuszy Służby Więziennej się angażuje, biorąc udział między innymi w turnieju strzeleckim dla honorowych dawców krwi zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji HDK "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Po donacji, każdy honorowy dawca krwi może udać się na strzelnicę cyfrową Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i wziąć udział w rywalizacji (Szczegóły turnieju znajdziecie tu.) Funkcjonariusze Służby Więziennej to osoby twarde, stanowcze, o mocnym charakterze, ale charakteryzujące się także miękkim sercem otwartym na drugiego człowieka, czego dowodem jest opisana inicjatywa oraz wiele innych  wydarzeń, w których z zaangażowaniem i oddaniem uczestniczą więziennicy.


Serdecznie gratulujemy!

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: arch.pryw. Mariusz Krukowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej