Wszyscy jesteśmy Korczakami naszych czasów” – pod takim hasłem odbył się wczoraj wieczorem spektakl w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, w którym główne "skrzypce" zagrali osadzeni z Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Charakterystyka i przygotowania 

Więźniowie przygotowywali się do sztuki teatralnej pod opieką majora Pawła Suskiego. Podczas występu poruszonych zostało kilka istotnych społecznych tematów. Motywem przewodnim utworu jest rola rodziny w życiu człowieka i prawa dziecka, o których przypomina wywołany przez osadzonych duch Janusza Korczaka. Została również poruszona tragedia najmłodszych w warszawskim getcie oraz ludobójstwo w Rwandzie.

 

Realizacja założeń porozumienia oraz plany na przyszłość

Ponadto spektakl weźmie udział w ogólnopolskim konkursie w Sztumie pod nazwą "Przegląd Sztuki Więziennej 2023". O wynikach poinformujemy po zakończonej rywalizacji. Warto dodać że to już kolejna wspólna inicjatywa Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i Zakładu Karnego w Przytułach Starych, które to instytucje na kanwie podpisanego porozumienia prężnie współpracują realizując ciekaw penitecjarne projekty. A wszystko w celu poprawy skutecznej resocjalizacji osadzonych, budowania społecznie porządnych postaw wśród skazanych oraz rozwijanie duchu patriotyzmu.

Grupa teatralna " Upadłe Anioły powstają" w planach ma kolejne ciekawe pomysły. Sztuka "Wszyscy jesteśmy Korczakami naszych czasów" równie dobrze została przyjęta przez publiczność, jak prezentowana przed kilkoma miesiącami na deskach kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych propozycja teatralna "Grypsy Cieplinskiego do żony i syna z celi śmierci".

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej