30 sierpnia w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych odbyło się uroczyste otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, których włączenie w struktury jednostki zwiększy pojemność więzienia o 514 miejsc zakwaterowania osadzonych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Parlamentu RP - pani poseł Anna Maria Siarkowska oraz senator pan Robert Mamątow. Podczas wydarzenia byli obecni także zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Piotr Sękowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, samorządu, duchowieństwa, partnerzy zakładu karnego.   

 

Zmieniamy więziennictwo

 

Do uczestników uroczystości list skierował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

 

Zmieniamy więziennictwo z myślą o funkcjonariuszach polskiej Służby Więziennej po to, by warunki pełnienia przez nich służby były jak najlepsze. Otwarty dziś pawilon mieszkalny to inwestycja w wysoki standard pomieszczeń, nowoczesny sprzęt, a przede wszystkim w zabezpieczenia techniczno-ochronne, ponieważ bezpieczeństwo funkcjonariuszy jest kluczowe”.

 

- podkreśli wiceminister Michał Woś, jednocześnie dziękując funkcjonariuszom za zaangażowanie, skuteczność i pełen profesjonalizm.

 

Do zgromadzonych podczas uroczystego otwarcia pawilonów penitencjarnych słowa uznania skierowała także pani poseł na Sejm RP Anna Maria Siarkowska. W swoim przemówieniu podkreśliła, że Ministerstwo Sprawiedliwości dokłada wszelkich starań, aby realizowane inwestycje służyły funkcjonariuszom podczas wykonywania obowiązków służbowych, by profesjonalnie i bezpiecznie prowadzić oddziaływania penitencjarne i chronić społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

 

Nowe miejsca pracy

 

Ppłk Piotr Sękowski, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, w swoich wystąpieniach podkreślali, że zrealizowana inwestycja w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych to dobrze ulokowane środki sprzyjające realizacji ustawowych zadań formacji i jednocześnie inwestycja w realizację programu „Nowoczesne więziennictwo”, możliwość prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez zatrudnienie skazanych i utworzenie nowych miejsc pracy dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z mundurem Służby Więziennej.  

 

514 miejsc w nowoczesnych pawilonach

Budowę pawilonów zrealizowano ze środków finansowych w ramach programu modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020. Był to pierwszy program modernizacyjny Służby Więziennej po 1989 roku. Inwestycję zrealizowano w latach 2019-2021. Każdy oddany dziś do użytku pawilon penitencjarny ma 257 miejsc mieszkalnych.  Dotychczasowa pojemność Zakładu Karnego w Przytułach Starych wynosiła 751 miejsc. Po zakończeniu inwestycji w jednostce może być osadzonych 1265 osadzonych, co czyni ją jedną z największych jednostek penitencjarnych w tej części kraju. Obok pawilonów oddano do użytku również nowoczesne, monitorowane place spacerowe oraz budynek gospodarczo-magazynowy. W pawilonach zastosowano szereg zabezpieczeń elektronicznych takich, jak: kontrola dostępu, bariery podczerwieni, pełny monitoring. To sprawia, że Zakład Karny w Przytułach Starych jest jedną z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w Polsce.

 

Opracowanie: OISW Warszawa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej