Zakład Karny w Przytułach Starych wziął udział w pikniku militarnym zorganizowanym przez gminę Rzekuń w związku ze 103 rocznicą walk pod Ostrołęką.

Wydarzenie upamiętniało bohaterską walkę Marynarzy z 1 Batalionu Pułku Morskiego i Ułanów z 2 Pułki Ułanów Grochowskich. Podczas pikniku oprócz stoiska promocyjno-informacyjnego służb mundurowych, w tym Zakładu Karnego w Przytułach Starych i innych instytucji oraz organizacji, zebrani mogli zobaczyć widowiskową inscenizację historyczną "Bolszewika goń", zorganizowaną w hołdzie marynarzom i ułanom w przeszłości walczących na ziemiach rzekuńskich.

Udział formacji mundurowych i Służby Więziennej w tego typu przedsięwzięciach jest niezwykle wartościowy. Nie tylko pozwala organizatorom urozmaicić wydarzenie, ale przede wszystkim integruje zamknięte z uwagi na specyfikę pracy środowisko więzienne ze społeczeństwem, pozwala przybliżyć tajniki służby oraz porozmawiać między innymi o możliwości pracy za więziennym murem.

Drugi dzień uroczystości patriotycznych związanych z pamięcią o ofiarach z roku 1920, rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy. Po mszy świętej, w której swój udział miały poczty sztandarowe, nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt, a następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny w Rzekuniu, gdzie przy mogiłach żołnierskich odczytany został apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów. Wzruszającym akcentem było odegranie żołnierskiego utworu, który zawsze budzi wielkie emocje - "Śpij, kolego", a także pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.  W uroczystości wziąl udział zastępca dyrektora zakładu karnego por. Bogusław Prusaczyk.

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: eOstroleka.pl, organizator, ZK Przytuły Stare

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej