W miniony czwartek w Ostrołęce odbyły się mazowieckie uroczystości Święta Policji. Z tej okazji funkcjonariusze, pracownicy, a także osoby zasłużone dla Policji odebrali awanse na wyższe stopnie i odznaczenia. W gronie wyróżnionych znalazł się również Dyrektor Zakład Karny Przytuły Stare mjr Andrzej Pawluczuk, który z rąk nadinsp. Pawła Dobrodzieja - Zastępcy Komendanta Głównego Policji, otrzymał Brązowy Medal Za zasługi dla Policji.

Uroczysty apelawansamiodznaczeniami

Uroczystości Święta Policji rozpoczęły się mszą świętą w intencji mazowieckich policjantów pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej - ks. Bp. Janusza Stepnowskiego w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac apelowy przy komendzie, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. 

Obecnością na uroczystym apelu z okazji Święta Policji, oprócz szefów i kierownictwa formacji, zaszczycili także Minister Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, poseł Maciej Górski, senator Jan Maria Jackowski, I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, lokalni samorządowcy, duchowni, zaprzyjaźnione służby mundurowe, inspekcje i organizacje oraz członkowie rodzin. Zaproszenie przyjął także szef mazowieckiej Służby Więziennej płk Zbigniew Brzostek, który razem z dyrektorem Zakładu Karnego w Przytułach Starych reprezentowali zaprzyjaźnioną i ściśle współpracują z Policją formację jaką jest Służba Więzienna. Święto Policjantów było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie. Odbyło się też ślubowanie nowych funkcjonariuszy.

O uroczystą oprawę wydarzenia zadbały między innymi poczty sztandarowe, których skład wzbogaciła reprezentacja z naszej jednostki penitencjarnej. Słowa podziękowań za codzienny trud służby na rzecz społeczeństwa w całym regionie wybrzmiały w każdym przemówieniu i odczytanym liście. My także dołączamy się do tych podziękowań i życzymy tyle samo powrotów co i wyjazdów na codzienną służbę.

 

Pikniki okolicznościowy 

Po części oficjalnej na placu przed komendą zaplanowano festyn policyjny dla mieszkańców. Wśród atrakcji nie zabrakło niespodzianek przygotowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a wśród nich: prezentacja pojazdów policyjnych, stanowiska służb i organizacji współpracujących z Policją, w tym stoisko Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Pokazy tresury i posłuszeństwa policyjnych psów służbowych, inscenizacja wypadku drogowego, zabawy, gry, konkursy, policyjne maskotki.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej