Wczoraj w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych po raz kolejny odbyły się zajęcia z dogoterapii. Ciekawą prelekcję połączona z częścią praktyczną przygotowała Pani Ewelina Pawłowska z Fundacji Dobrostan wraz z zaproszonymi gośćmi. W zajęciach wzięło udział trzynastu osadzonych i dwa psy. Ćwiczono różne typy zachowań w relacjach między człowiekiem, a zwierzęciem. 

Celem programu jest nauczenie osadzonych opieki nad zwierzętami, zrozumienia ich zachowań i potrzeb, a jednocześnie radzenia sobie z własnymi emocjami i deficytami.

Na czym polega dogoterapia 

Dogoterapia to jedna z najpopularniejszych form terapii z udziałem zwierząt. Polega ona na włączeniu odpowiednio dobranego, przeszkolonego psa w proces rehabilitacji lub leczenia dzieci i osób dorosłych cierpiących z powodu różnorodnych problemów. Czworonóg w tym przypadku odgrywa rolę niezastąpionego pomocnika, który wspomaga  terapeutę w pracy i jednocześnie ułatwia osiąganie zamierzonych efektów terapii. Dogoterapia bazuje na więzi, jaka tworzy się między pacjentem, a psem. Wykorzystuje wielokierunkowe oddziaływanie czworonogówna ludzi.

Główny cel - stop zachowaniom przemocowym

Pierwszy raz tę formę oddziaływań penitencjarnych zastosowano w Areszcie Śledczym w Hajnówce. Skazani biorący udział w programie zdobywają cenne umiejętności i wiedzę mające znaczący wpływ na ich resocjalizację i powrót do społeczeństwa. Uczą się między innymi opieki nad zwierzętami, cierpliwości, odpowiedzialności co buduje ich zdolności do kontrolowania własnych stanów emocjonalnych oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Głównym założeniem tej inicjatywy jest także przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym, podobnie jak wiele innych programów readaptacyjnych, w których uczestniczą osadzeni.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski, zdjęcia: mjr Paweł Suski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej