System Dozoru Elektronicznego umożliwia odbywanie kary w sposób nieizolacyjny, polegający na jej odbyciu poza zakładem karnym, (najczęściej w miejscu zamieszkania) poprzez kontrolę za pomocą urządzeń technicznych.

Czym jest System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego to nieizolacyjna forma wykonywania kary pozbawienia wolności poza murami więzienia. Mimo że skazany nie przebywa w jednostce penitencjarnej, to szereg jego działań podlega ścisłej kontroli - funkcjonariusze Służby Więziennej mogą kontrolować przebywanie skazanego w określonych miejscach - dozór stacjonarny, kontrolować zachowywanie przez niego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd - dozór zbliżeniowy lub w razie potrzeby ustalić aktualny pobyt osadzonego - dozór mobilny.


Więzienie na wolności

Osoba objęta dozorem może dalej przebywać z rodziną i pracować. Oczywiście zgodnie z postanowieniem Sądu lub decyzją Komisji Penitencjarnej przestrzegając harmonogramu dozoru oraz wszystkich innych nałożonych obowiązków. W SDE wykonywane są też środki karne i zabezpieczające w postaci zakazu zbliżania do miejsc lub osób oraz elektronicznej kontroli miejsca pobytu.

Nieprzecenioną zaletą dozoru elektronicznego jest efektywna resocjalizacja i stałe utrzymywanie kontaktu z osobami bliskimi. To duża korzyść dla skazanych, dla ich rodzin oraz dla całego sytemu penitencjarnego. Osoba odbywająca karę posiada na nodze lub ręce nadajnik, który umożliwia normalne funkcjonowanie w życiu rodzinnym lub zawodowym. Sąd nakłada na osadzonego konkretne obowiązki, jak na przykład podjęcie pracy, rozpoczęcie terapii, konieczność przebywania w miejscu zamieszkania w określonych godzinach, z których osadzony musi się wywiązywać.

Funkcjonariusze SDE to osoby przeszkolone, gotowe na trud służby często niebezpiecznej, nieprzewidywalnej, nierozpoznanej. Bywa, że osoby kontrolowane lub ich środowisko niechętnie współpracują z funkcjonariuszami i nie chcą poddać się czynnościom, jakie muszą wykonać Zespoły Terenowe SDE. Na szczęście nie są to częste przypadki.


Zmiany i rozwój SDE

Przejęcie przez Służbę Więzienną całej populacji osób objętych SDE miało miejsce w 2018 r. Wtedy to w 23 jednostkach organizacyjnych SW powstało 25 Zespołów Terenowych SDE, które weszły w strukturę działu ochrony. Następnie na początku roku 2020 Dyrektor Generalny SW powołał w tych jednostkach 23 samodzielne działy dozoru elektronicznego. W późniejszym czasie wraz z dynamicznym rozwojem SDE powstawały kolejne ZT w całej Polsce, obecnie jest 30 ZT w 28 jednostkach organizacyjnych SW. Impulsem do dynamicznego rozwoju SDE były przede wszystkim zmiany prawne min.

  • Zmiana maksymalnego wymiaru kary, który uprawniał do ubieganie się o odbywanie kary w SDE z roku do 18 miesięcy,
  • Poza tym nowa grupa skazanych, która może ubiegać się o odbywanie kary w SDE są to osoby, które odbywają karę w pozbawienia wolności lub sumę kar nie przekraczającą 3 lat, a pozostały czas do końca wynosi nie więcej niż pół roku.
  • Uprawnienie Komisji Penitencjarnej do kierowania osób pozbawionych wolności do odbywania kary w SDE, są to takie osoby, które rozpoczęły już odbywanie kary w zk, a ich kara nie przekracza 4 miesięcy.

Wszystkie te zmiany skutkowały zwiększeniem populacji osób objętych SDE co przełożyło się również na ilość realizowanych zadań służbowych wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracowników DDE. W momencie kulminacyjnym karę pozbawienia wolności oraz środki karne w SDE w Polsce odbywało prawie 8000 osób na dobę.


SDE w liczbach

Średni miesięczny koszt wykonywania kary pozbawienia wolności w zk wynosi obecnie ponad 4000 zł natomiast koszt odbywania kary w SDE, to ok. 800 zł. więc kilkukrotnie mniej co daje konkretne oszczędności dla państwa

Efektywność wykonania Kary w SDE osiąga w skali kraju ok. 90 % co oznacza, że tylko ok. 10 % narusza zasady odbywania kary w SDE i trafia do zakładu karnego.

Służba w dozorze jest pełniona w trybie ciągłym tzn. 24h/dobę, 365 dni w roku. Czynności służbowe ZT SDE ZK Przytuły Stare realizuje przede wszystkim na terenie woj. Mazowieckiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego pokonując rocznie samochodem służbowym nawet około 150 tyś kilometrów – opowiada por. Mariusz Samoraj Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego w ZK Przytuły Stare.


SDE w ZK Przytuły Stare

Historia SDE w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych zaczęła się w 2018 roku, od kiedy nasza formacja przejęła pod opiekę ten projekt. W lutym 2020 roku w strukturze jednostki został wyodrębniony osobny dział dozoru elektronicznego, którego kierownikiem jest por. Mariusz Samoraj. W skład działu wchodzi 3 pracowników cywilnych oraz 8 funkcjonariuszy. W tym dwie kobiety. Zadania jakie wykonuje komórka SDE na zlecenie Sądów lub Kuratorów po zaplanowaniu przez OD UPD to przede wszystkim:

  • sprawdzenie warunków technicznych do odbywania kary,
  • instalacja urządzeń monitorujących,
  • wszelkie czynności kontrolne u osób objętych SDE oraz czynności serwisowe urządzeń monitorujących
  • deinstalacja urządzeń monitorujących,


Bohaterstwo musi być docenione i nagrodzone

Służba w DDE jest służbą ciekawą, gdzie nie może być mowy o rutynie, ponieważ zdecydowaną większość zadań wykonujemy poza terenem jednostki i każde zadanie to jest inna sytuacja inne otoczenie inne miejsce. Zdarzają się również sytuacje, w których funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają ratować ludzkie życie.

„takie zdarzenia są wpisane w naszą codzienna służbę. Przemierzając codziennie dziesiątki kilometrów samochodem służbowym, nie sposób najechać na jakieś wydarzenia, które skutkuje potrzebą udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym lub nawet wykonać czynności ratujące życie. Takie zdarzenia dają wiele satysfakcji, a przełożeni doceniają odwagę i naszą postawę”. - mówi starszy inspektor Robert Napiórkowski

W ostatnim czasie podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Służby Więziennej, troje więzienników Zakładu Karnego w Przytułach Starych, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego otrzymało odznaki resortowe „Semper Paratus”. W gronie odznaczonych była dwójka z zespołu terenowego SDE ZK Przytuły Stare, która także brała udział w podobnym zdarzeniu w czasie wykonywania czynności służbowych. Jeżeli też chcesz zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej, cechuje Cię odwaga, dyspozycyjność, sumienność, a od przyszłego pracodawcy oczekujesz między innymi stabilności zatrudnienia i atrakcyjnych warunków pracy - prześlij swoją aplikację. W naszym zespole czekają ciekawe wyzwania i służba jak na przykład wyżej opisanego funkcjonariusza SDE. Zapraszamy i czekamy na wasze zgłoszenia.


 

Więcej informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie: 695 886 606, 22 640-82-73, 22 640-82-63, 22 640-82-60, 22 640-82-59
  • Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń, nr tel. 512 662 714; 29 764-89-20, 29 764-89-21.

Życzymy przemyślanych decyzji i do zobaczenia w służbie! Serdecznie zachęcamy do aplikowania. Stabilna, ciekawa i pełna korzyści praca może czeka właśnie na Ciebie. Trwająca rekrutacja w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych kończy się 20 października 2023 r. Nie przegap okazji, by złożyć stosowne dokumenty i spróbować swoich sił służąc Rzeczypospolitej Polskiej w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej!

Rekrutacja krok po kroku

Co zyskujesz?

Ofery zatrudnienia w ZK Przytuły Stare

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej