W ostatnim czasie za sprawą więzienników z Zakładu Karnego w Przytułach Starych oraz Zarządu Koła Łowieckiego „Jeleń” w Ożarowie Mazowieckim, który swoje tradycje łowieckie w powiecie Ostrołęckim kultywuje od ponad 75 lat, odbyła się ciekawa resocjalizująca lekcja przyrody dla skazanych. Spotkanie zorganizowano w ramach podpisanego porozumienia.

Skazani uczyli się jakie występują narzędzia do walki z ASF (Afrykański pomór świń – wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym) oraz dowiedzieli się o gatunkach zwierząt będących pod ochroną. Ciekawą lekcję przyrody dla skazanych przeprowadził wychowawca ds. kulturalno-oświatowych naszej jednostki, a zarazem łowczy koła Jeleń w Ożarowie Mazowieckim i sędzia sądu okręgowego polskiego związku łowieckiego w Ostrołęce mjr Paweł Suski.

Lepiej zapobiegać niż leczyć 

Celem wykładu było zapoznanie osadzonych z sposobami zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa  ASF w środowisku naturalnym oraz nauka o gatunkach zwierząt, które występują pod ochroną, takich jak wilki, które są pomocne w zmniejszeniu zagrożenia ASF.

Zwierzęta chore i podejrzane są zabijane, a do kraju wolnego od choroby obowiązuje bezwzględny zakaz wwozu świń oraz mięsa z krajów, w których występuje ta choroba.

W Polsce wyznaczono strefę z ograniczeniami weterynaryjnymi na terenie kilku województw. W całym kraju realizowany jest program bioasekuracji, którego celem jest walka z ASF poprzez zapobieganie wniknięciu choroby do stad zdrowych.

 

Bioasekuracja– działania prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Bioasekuracja w Polsce została zaostrzona ze względu na pojawienie się Afrykańskiego Pomoru Świń oraz Ptasiej grypy

Dbanie o środowisko

Dodatkowo podczas ekologicznej lekcji przyrody w terenie, skazani zadbali o tereny zielone, podlewając drzewka i roślinność z uwagi na okres suszy.

Służba Więzienna włączając skazanych w działania pomocowe oraz akcje na rzecz ochrony polskiej przyrody, daje szanse na kształtowanie społecznie pożądanych postaw wśród osób pozbawionych wolności oraz przygotowuje ich do zgodnego z prawem funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski zdjęcia: mjr Paweł Suski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej