W dniu 8 września 2023 skazani z Zakładu Karnego w Przytułach Starych w ramach podpisanego porozumienia z kołem łowieckim Jeleń w Ożarowie Mazowieckim oraz Lasami Państwowymi wzięli udział w akcji polegającej na poszukiwaniu padłych dzików.

Skazani walczą z ASF

Akcja była koordynowana w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Makowie Mazowieckim Panią lek. wet. Leną Lewandowską, która udzieliła istotnych wskazówek w postępowaniu w razie odnalezienia padłych dzików, z zachowaniem zasad bioasekuracji. Powodem organizowanej akcji, którą z ramienia Służby Więziennej poprowadził wychowawca ds. kulturalno-oświatowych mjr Paweł Suski -  było niedawne odnalezienie kilkunastu padłych dzików na pograniczu powiatów makowskiego i ostrołęckiego spowodowanym afrykańskim pomorem świń (ASF).

Dokonano przeszukania dwóch obwodów łowieckich -  to jest 80, który jest położony w powiecie makowskim oraz 62 usytuowanego w powiecie ostrołęckim. Padłych zwierząt nieodnaleziono.

Tego typu działania mają za zadanie ograniczenie do minimum rozprzestrzenia się ASF na terenie powiatu makowskiego oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się na powiat ostrołęcki.

 

Resocjalizacja, a przyroda

Jest wiele form i sposobów readaptacji społecznej skazanych. Jedną z nich jest bezpośredni kontakt z naturą, działanie na rzecz środowiska. Skazani z Zakładu Karnego w Przytułach Starych uczestniczą w programie readaptacji społecznej "Środowisko Ponad Wszystko", a wyżej opisana akcja, zoorganizowana  na kanwie  podpisanego porozumienia z Kołem Łowieckim "Jeleń" z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim jest kontunauacją resocjalizacyjnego  projektu. Służba Więzienna włączając skazanych w działania pomocowe oraz akcje na rzecz ochrony polskiej przyrody, daje szanse na kształtowanie społecznie pożądanych postaw wśród osób pozbawionych wolności oraz przygotowuje ich do zgodnego z prawem funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego. 

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski; zdjęcia: mjr Paweł Suski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej