Jeżeli szukasz pracy? Chciałbyś zmienić zawód? Nie boisz się wyzwań, a od przyszłego pracodawcy oczekujesz stabilności zatrudnienia, wynagrodzenia na czas oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego - sprawdź, która z ofert pracy proponowana przez Służbę Więzienną jest dla Ciebie.

Więzienie to nie tylko mury, kraty i korytarze

Wielu z młodych funkcjonariuszy, którzy przyjmują się do służby często zderza się z innym wyobrażeniem o więzieniu. Z pewnością większość społeczeństwa ma takie wrażanie, a nabywają je z nikąd indziej jak z telewizji czy poczytnych kryminałów, których autorzy w "malowniczy" sposób, by utrzymać widzów w napięciu, opisują jednostki penitecjarne. Nic bardziej mylnego. Praca w więzieniu to przede wszystkim ludzie, którzy wykonują różne zadania.

Profesjonalna organizacja

Więzienie to ogromna firma, którą zarządza dyrektor z pomocą kilku komórek organizacyjnych - działów. Począwszy od ochrony i działu penitencjarnego - dwóch największych, funkcjonariusze pracują w finansach, ewidencji, dziale kwatermistrzowskim, informatyki i łączności, organizacyjno- prawnym itd. Jak widać przekrój specjalizacji jest bardzo duży. Dlatego też wielu nowych funkcjonariuszy jest zdumionych, jak szeroka kadra z wiedzą z przekroju wszystkich dziedzin życia, potrzebna jest do sprawnego funkcjonowania więzienia, i jak ciekawą pracę wykonują. Niektórzy na codzien pracują w bezpośrednim kontakcie z osadzonym, inni wspierają pozostałe komórki organizacyjne.

Wiele działów - mnogość zawodów

Stąd też mnogość różnorodnych ofert pracy na ciekawe stanowiska, które oferuje Służba Więzienna. Obecnie Zakład Karny w Przytułach Starych poszukuje chętnych na etaty:

  • Strażnik działu ochrony,
  • Młodszy wychowawca działu penitencjarnego,
  • Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego, 

Łącznie w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych czeka 40 etatów! 

Oferty zatrudnienia w ZK Przytuły Stare

 a ponadto w pozostałych jednostkach mazowieckiej Służby Więziennej możemy znaleźć dodatkowo propozycje zatrudnienia na:

  • Młodsza pielęgniarka lub rpielęgniarz,
  • Młodszy ratownik medyczny,
  • Młodszy referent działu kadr,
  • Młodszy referent działu ewidencji.

Oferty pracy w innych jednostkach penitencjarnych mazowieckiej SW

 

Zasady i proces rekrutacji, czyli jak zostać funkcjonariuszem SW

O etat w Służbie Więziennej mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Jeżeli możesz pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych takich jak resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne czy inżynierskie - zyskasz przewagę w rekrutacji na inne ciekawe stanowiska. Osoby zgłaszające się do służby muszą pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy spełnienie warunków przyjęcia do służby w Służbie Więziennej (m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystanie z praw publicznych, niekaralność, posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby) oraz zweryfikujemy kwalifikacje, kompetencje i przydatność do pełnienia służby.

Rekrutacja krok po kroku - szczegóły

Służba i odwaga 

Jeśli ktoś myśli o służbie w formacji mundurowej, proponujemy odwaznie zrobić pierwszy krok -  znajdź właściwe ogłoszenie o naborze na dane stanowisko, wypełnij wymagane dokumenty i prześlij je do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie lub do Zakładu Karngeo w Przytułach Starych. Wszystko można wysłać w korespondencji e-mail. Kolejne etapy to m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, test sprawności fizycznej kandydata, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie. Pomożemy sprawnie przejść wszystkie etapy rekrutacji! 

Co zyskujesz zostając funkcjonariuszem Służby Więziennej? - sprawdź!

 

  • Łącznie w OISW Warszawa czeka ponad 200 wolnych etatów. Dokumenty należy przesłać na adres rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl. 
  • Więcej informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 695 886 606, gdzie nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji oraz na www.sw.gov.pl/rekrutacja
  • Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń, nr tel. 512 662 714; 29 764-89-20, 29 764-89-21.

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski I zdjęcia: sierż. Łukasz Listwon 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej