System Dozoru Elektronicznego to nowoczesny, nieizolacyjny i ekonomiczny sposób odbywania kary pozbawienia wolności. Polega on na monitorowaniu zachowania "osadzonego" za pomocą specjalistycznej elektronicznej aparatury. Zespół Terenowy Systemu Dozoru Elektronicznego od 2020 roku działa także w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Struktura

W ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, zespoły terenowe działają przy Zakładzie Karnym w Siedlcach oraz Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. 

Zespół Terenowy SDE pracujący przy Zakładzie Karnym w Przytułach Starych składa się z 11 osób - ośmiu funkcjonariuszy i trzech pracowników cywilnych. W składzie osobowym zespołu są cztery kobiety. Funkcjonariusze Systemu Dozoru Elektronicznego realizują swoje zadania przez 24 godziny na dobę, wykonując czynności materialno – techniczne w terenie, u osób objętych dozorem.

Ogromną zaletą SDE jest jego funkcjonalność i opłacalność. Obecnie około 8 tys. skazanych odbywa karę pozbawienia wolności w formie Dozoru Elektronicznego. Dzięki temu, że nie przebywają oni na terenie jednostek penitencjarnych, pozwala to znacząco obniżyć koszty wykonywania kary pozbawienia wolności. Koszty utrzymania więźnia w systemie dozoru elektronicznego są kilkukrotnie niższe, niż utrzymanie osadzonego w warunkach izolacji więziennej. 

 

Jak działa SDE?

Zespół Terenowy współpracuje z Centralą Monitorowania i Podmiotem Dozorującym, który dzieli zadania, wizyty na polecenie sądu, kuratora czy prokuratury. Obszarowo zakres działania naszego zespołu SDE  obejmuje część województw: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Funkcjonariusze i pracownicy realizują przypisane im czynności przez całą dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, przemierzając miesięcznie około 12-15 tys. kilometrów. Od momentu powołania działu Systemu Dozoru Elektronicznego, nasi koledzy pokonali służbowymi autami ponad 750 tys. km! 

Zespół dociera do osób objętych systemem w celu:

  • preinstalacji (sprawdzenia warunków technicznych),
  • instalacji (zamontowania urządzeń monitorujących),
  • deinstalacji (demontażu sprzętu związanego z zakończeniem kary),
  • wymiany sprzętu, czy też jego kontroli.

W przypadku naruszenia warunków odbywania kary, funkcjonariusze i pracownicy natychmiast mobilizują gotowość, by udać się do monitorowanego i skontrolować sytuację. Zasadą nadrzędną, której podporządkowane są wszystkie czynności zespołu, to zabezpieczenie prawidłowego toku wykonywania kary pozbawienia wolności. 

 

Ekonomia i zmiany KKW

W ostatnim czasie wiele się zmieniło jeżeli chodzi o kierowanie skazanych do trybu odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach systemu dozoru elektronicznego. 

Jeśli kara pozbawienia wolności lub suma tych kar nie przekracza 4 miesięcy i przebywa się aktualnie w zakładzie karnym to wniosek o odbywanie kary w SDE można złożyć również do komisji penitencjarnej, w jednostce w której się przebywa. Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana. Jeżeli osoba składająca wniosek mieszka samotnie to zgoda taka nie jest wymagana.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej