Służba Więzienna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i oddziaływaniom penitencjarnym organizując szkolenia dla skazanych powiązane ze zdobywaniem zawodu. Od 27 czerwca Zakład Karny w Przytułach Starych realizuje kurs „Montera i Konserwatora Instalacji Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych”.

Względy resocjalizacyjne i źródło inspiracji

Jest on kolejną ciekawą inicjatywą pozwalającą osobom pozbawionym wolności rozwijać się. Ponadto  może stanowić źródło inspiracji zawodowej dla kursantów, dzięki czemu pozwoli znaleźć nowe pożyteczne zajęcie  po opuszczeniu murów więzienia. Poza tym praca i uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach przez osadzonych ma nieprzecenione właściwości wychowawcze, zbliża osobę pozbawioną wolności do powrotu poza mury więzienia.

Teoria w praktyce

W trakcie kursu jest 12 osadzonych, którzy przystąpią do egzaminu końcowego. Program szkolenia zakładał blok wykładów z wiedzą teoretyczną, a następnie montaż urządzeń klimatyzacyjnych na terenie jednostki, pod czujnym okiem instruktora szkolenia oraz funkcjonariuszy służby więziennej.

Wartościowy dyplom

Kurs został zorganizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Za sprawą wyuczonego zawodu, po zwolnieniu z więzienia,  osadzeni będą mogli  ubiegać się o pracę w wykwalifikowanych firmach, które oczekują od przyszłych pracowników certyfikatu i przeszkolenia z zakresu montażu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.


Opracował : plut. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej