20 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. W związku z tym "nietypowym" świętem przedstawimy funkcjonowanie działu kwatermistrzowskiego przez pryzmat osoby odpowiedzialnej za żywienie osadzonych w więzieniu.

Ranne ptaszki

W Zakładzie Karnym w Przytułach starych pracuje 4 funkcjonariuszy odpowiadających za żywienie osadzonych i nadzorowanie osadzonych. Ich służba zaczyna się już od 4:30 i trwa dwanaście godzin. Są to osoby z odpowiednim wykształceniem do zajmowanego, odpowiedzialnego stanowiska. Funkcjonariusze nadzorują pracę osadzonych, którzy przygotowują zlecone przez szefa kuchni posiłki.

 

Korzyści wynikające z zatrudnienia

Dziennie w naszym więzieniu wydawanych jest 3100 posiłków – śniadania, obiady i kolacje. Przy wydawaniu i sporządzaniu codziennych pokarmów pracuje odpłatnie 24 osadzonych. Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jest jedną z najważniejszych form resocjalizacji oraz readaptacji. Stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową. Za pracę skazani otrzymują wynagrodzenie, dzięki któremu mogą m.in. odłożyć pieniądze na czas opuszczenia więzienia czy zredukować krzywdy popełnione przed osadzeniem, spłacając zajęcia komornicze, alimentacyjne lub zadośćuczynienia względem pokrzywdzonych. Ponadto, co niezmiernie istotne – nie marnują czasu siedząc bezproduktywnie w celi mieszkalnej a uczą się stałej, uczciwej pracy. Za zarobione pieniądze oprócz ciążących na nich zobowiązań mogą wspomóc bliskich robiąc dyspozycję przelewów lub przekazów pocztowych.

 

Kuchnia w liczbach

Na tę chwilę nasza jednostka penitencjarna zakwaterowuje około 1050 więźniów. Zakład karny to ogromna instytucja, za która idą także ogromne sumy i liczby. Na przykładzie kuchni i wyżywienia osadzonych przytoczymy kilka z nich :

 

Osadzeni w ciągu miesiąca spożywają m.in.:

  • 10 ton chleba ( około 28 500 tys. sztuk bochenków chleba)
  • 8 tony marchwi,
  • 12 tony cebuli i ziemniaków,

 

Nowoczesne rozwiązania i przeszkoleni funkcjonariusze

Zakład Karny w Przytułach Starych to jedna z najnowocześniejszych jednostek penitencjarnych w Polsce. Warunki przygotowania posiłków dla osadzonych są na bardzo wysokim poziomie. Do dyspozycji kucharzy są 3 piece konwekcyjno parowe, w tym jeden bardzo zaawansowany technologicznie niedawno zakupiony. Jako nieliczni w Polsce posiadamy także wielką zmywarkę, która umożliwia szybkie i sprawne zmywanie oraz wyparzanie termosów.

Oprócz wiedzy i predyspozycji do pracy z osadzonymi, Szef kuchni i jego pomocnicy muszą charakteryzować się odwagą i odpornością na stres. Jest to bowiem praca w ciągłym kontakcie z osadzonymi, którym w dodatku wydaję się takie narzędzia jak noże czy inne przedmioty. Wymienione wyżej czynności są ściśle ewidencjonowane i każdorazowe wydanie noża jest podpisywane przez osadzonego. Ponadto szef kuchni lub inny funkcjonariusz kwituje swoim podpisem zwrot przez osadzonego takiego przedmiotu niedozwolonego – jest to formalna nazwa noża w przepisach więziennych.

Zatem, w Dniu Szefa Kuchni składamy wszystkim Kucharzom jak najlepsze życzenia, aby praca była słodką przyjemnością a nie goryczą i obowiązkiem.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej