Na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych w ostatnich dniach odobył się kurs brukarza realizowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

To już kolejna szansa dla skazanych, by podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w warunkach izolacji penitencjarnej. Podstawowym założeniem tego typu kursów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Skazani oprócz zajęć praktycznych przechodzą również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie bhp i aktywizacji zawodowej. Kurs skierowany jest do skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu oraz tych, którzy są zainteresowani nabyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych.

Do kursu przystąpiło 10 skazanych i pełna grupa osadzonych pomyślnie ukończyła szkolenie, uzyskując świadectwo ukończenia kursu zdając egzamin końcowy. Warto dodać, iż opisywany kurs jest pełnowartościowym szkoleniem, którego dyplom - jest tak samo respektowany jak ten, który został uzyskany ,,na wolności". Głównym założeniem tego programu to właśnie przeszkolenie i zapewnienie skazanym kwalifikacji, które będą mogli wykorzystać na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia. 

 

opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej