We wtorek 24 Października 2023 roku na scenie pawilonów B i C Zakładu Karnego Przytuły Stare odbyły się dwa piękne koncerty. Występy odbyły się dzięki nawiązaniu współpracy wychowawców Działu Penitencjarnego szer. Iwony Winko i mjr. Grzegorza Gieryka z Karolem i Julitą, których mieliśmy przyjemność gościć w naszym zakładzie.

Karol od ośmiu lat zajmuje się działalnością charytatywną na rzecz osadzonych w więzieniach. Pełni funkcję koordynatora kursów Alfa organizowanych w zakładach karnych na terenie północno wschodniej Polski. Ponadto zainicjował i nadzorował ogólnopolską akcję, list do więźnia, w trakcie której rozprowadzane były różańce. Aktywnie współpracuje z wieloma artystami i zespołami, którzy wyrażają chęć wspierania więźniów poprzez swoją sztukę i występy w placówkach penitencjarnych.

Kolejnym gościem była Julita. To niezwykle utalentowana wokalistka, która nie tylko zachwyciła swoim głosem jurorów The Voice of Poland czy Szansy na Sukces, ale również naszych osadzonych, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu. Julita koncertuje na różnych scenach prezentując swoje wyjątkowe interpretacje znanych utworów. Zakład karny odwiedziła po raz pierwszy i mamy nadzieję że spotkamy się na kolejnych koncertach, które również będą tak jak ten pełne pasji i profesjonalizmu.

Oddziaływania muzyczne w więzieniach odgrywają istotną rolę w procesie resocjalizacji osadzonych. Przede wszystkim pozwalają osadzonym wyrażać emocje i rozwijać swoje talenty muzyczne. Wspólne uczestnictwo w tych wydarzeniach sprzyja tworzeniu więzi i rozwojowi umiejętności społecznych takich jak współpraca i komunikacja. Koncerty stanowią też okazję do podniesienia poczucia własnej wartości oraz redukcji agresji i stresu. W rezultacie, pozytywne doświadczenia związane z muzyką mogą stymulować osadzonych do udziału w programach resocjalizacyjnych i terapeutycznych, co wspomaga proces reintegracji społecznej.

tekst: szer. Iwona Winko, zdjęcia: mjr Grzegorz Gieryk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej