Z radością ogłaszamy podpisanie umowy partnerskiej między Zakładem Karnym w Przytułach Starych a Fundacją "L" z siedzibą w Łomży! 

Dnia 21 lutego 2024 roku, w Przytułach Starych, mjr Andrzej Pawluczuk, Dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych, oraz Sebastian Jaworowski, Prezes Fundacji "L", złożyli swoje podpisy pod tym kluczowym dokumentem. To moment, który otwiera dodatkowe możliwości dla naszej społeczności. Celem naszej umowy jest wspólna praca nad inteligentnym i zrównoważonym rozwojem, który sprzyja włączeniu społecznemu. Wierzymy, że poprzez transfer wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk możemy stworzyć wyjątkowe możliwości nauki i rozwoju dla naszych osadzonych.

Fundacja "L" zobowiązała się do prowadzenia działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz cudzoziemców. Poprzez treningi kompetencji miękkich, zajęcia z doradztwa zawodowego, zajęcia edukacyjne, treningi umiejętności społecznych i wiele innych będą wspierać integrację społeczną i zawodową.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyczyni się do zapobiegania przestępczości, demoralizacji oraz powrotu do przestępstwa, a także będzie promować społecznie pożądane postawy. 

Dodatkowo, Fundacja "L" poprzez Szkołę Języków Obcych Linguo bezpłatnie przekazała książki do nauki języka angielskiego. Książki te będą wykorzystane w programie dla osadzonych, którzy będą nie tylko chcieli nauczyć się języka obcego ale zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia.

Dołączcie do naszej inicjatywy! Razem możemy zmieniać życie naszej społeczności na lepsze! 

 

Opracowanie: st. szer. Iwona Winko 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej