Zakład Karny w Przytułach Starych rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. W inauguracyjnych zajęciach miała przyjemność uczestniczyć młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie.

Założenia programu

Na kanwie znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej przyjęto realizację programu, który zakłada edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Dzięki nowej regulacji możliwe stało się rozpoczęcie kształcenia młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej.

Służba Więzienna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i bierze aktywny udział w kształceniu młodego pokolenia Polaków w zakresie edukacji proobronnej, w sposób szczególny poprzez szkolenia strzeleckie – mówi Kajetan Rajski, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do spraw edukacji prawnej i proobronnej młodzieży.

 

Kto może wziąć udział "W Służbie Ojczyźnie"?

W Programie mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe oraz organizacje pozarządowe, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu. Prowadzącymi w ramach Programu są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J wraz z amunicją przeznaczoną do tego rodzaju broni, które pozostają na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

 

Teoriapraktyka

Zastępca kierownika działu ochrony mjr Mariusz Dąbrowski zadbał by w pełni profesjonalnie i atrakcyjnie przekazać młodzieży wiedzę oraz umiejętności związane z posługiwaniem się bronią. Instruktor strzelectwa przywitał społeczność szkolną ze Starego Lubiejewa na terenie jednostki i przed wykładem z teorii, zaprosił młodzież i opiekunów na krótki spacer po więzieniu, by zapoznać gości z strukturą jednostki.

Posługiwanie się bronią palną oraz znajomość przepisów prawa z nią związanych to podstawowa wiedza, którą nabywają funkcjonariusze Służby Więziennej na wczesnym etapie szkolenia, a także dzięki częstym praktykom doskonalą owe kompetencję podczas licznych kursów i treningów w celu utrzymania wykwalifikowanego personelu na wysokim poziomie. 

Jesteśmy zobowiązani zapewnić poczucie bezpieczeństwa społeczeństwu, by życie i zdrowie obywateli za sprawą realizacji podstawowych zadań Służby Więziennej jak konwojowanie osadzonych, doprawdzanie więźniów do instytucji - nie zostało naruszone.

Uczniowie z Starego Lubiejewa w ramach edukacyjnej wycieczki do Ostrołęki, dzięki dwuetapowemu seminarium, oprócz zweryfikowania nabytych wiadomości na wirtualnej strzelnicy - dzięki gościnności Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, mogli także zaczerpnąć wiedzy historycznej i obejrzeć wystawę stałą. 

Zakład Karny w Przytułach Starych na co dzień ściśle współpracuje z muzeum przy ulicy Traugutta realizując postanowienia podpisanego porozumienia. W imieniu młodzieży oraz naszym dziękujemy kierownictwu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce za możliwość przeprowadzenia ciekawych warsztatów strzeleckich na replikach broni Glock w wirtualnej strzelnicy. Był to doskonały przykład nauki przez zabawę, a uśmiechnięte twarze uczestników są wystarczająca recenzją spotkania.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej