W zeszłym miesiącu w naszej cyklicznej rubryce o tajnikach i ciekawostkach związanych ze Służbą Więzienną opisywaliśmy jak pracuje ewidencja zakładu karnego. Dziś skupimy się na dziale finansowym.

Dwa działy w jednym dziale

Dział finansowy więzienia można podzielić na dwie, w pewnym sensie oddzielne komórki. Część pracowników wykonuje obowiązki związane ze sferą budżetową jednostki, natomiast pozostali odpowiadają za tak zwany depozyt osadzonych, czyli krótko mówiąc za finanse osób pozbawionych wolności. 

W tym czasie kiedy pracownicy komórki "budżetowej" naliczają wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników więzienia, czy też rozliczają faktury za media, inwestycje i zakupy, funkcjonariusze z "depozytu" księgują listy płac osadzonych, dokonują czynności związanych ze zwalnianiem lub przyjęciem nowych więźniów. Osadzeni w jednostkach penitencajrnych nie mogą posiadać przy sobie żadnych pieniędzy, więc odpowiedzialność za bezpieczeństwo środków finansowych osadzonego spoczywa na zakładzie karnym. 
Niezwykle ważnymi obowiązkami depozytora jest korespondencja z komornikami w sprawie długów i zobowiązań osadzonych. Dzięki rządowemu programowi "Praca dla więźniów" oraz wysokiemu wskaźnikowi zatrudnienia skazanych w naszej jednostce - prawie 240 tys. zł zostało przekazanych w zeszłym roku na zajęcia alimentacyjne potrącone z wynagrodzenia skazanych.

W Zakładzie Karnym w Przytułach Starych w dziale finansowym pracuje 7 osób. Za "depozyt" odpowiedzialnych z tego grona jest troje funkcjonariuszy. Mimo, że pracownicy zajmują się wspólną działką - pieniędzmi, to praca oraz wykonywane zadania nieco się różnią. Codzienność depozytorów to głównie oddziały penitencjarne, bo właśnie załatwianie spraw finansowych osadzonych jest ich domeną. Funkcjonariusze z "budżetu", oprócz przelewów i troski o finanse jednostki, realizują wnioski pracowników więzienia, którzy potrzebują załatwić swoje sprawy w dziale finansowym. Pieczę nad funkcjonowniem działu finansowego sprawuje Główna Księgowa.

 

Depozyt osadzonych

Dział finansowy jest, z punktu widzenia osadzonych, jedną z najważniejszych komórek zakładu karnego. Ilość codziennie załatwianych spraw, próśb i wniosków osadzonych, potwierdza ogrom pracy związanej z wykonywaniem operacji finansowych. Dlatego w tej pracy ważna jest skrupulatność, dokładność, systematyczność oraz bardzo dobra znajomość przepisów związanych z finansami. 

 

Zadania i obowiązki depozytora

Załoga działu finansowego na co dzień wykonują takie obowiązki jak:

  • Księgowanie i rozliczanie list płac osadzonych,
  • Księgowanie wpłat dla osadzonych oraz rozliczanie zakupów osadzonych w więziennej kantynie,
  • Wykonywanie dyspozycji przelewów bankowych za zgodą dyrektora jednostki na prośbę osadzonego z jego środków do dyspozycji,
  • Przyjmowaniem i zwalnianiem więźniów pod kątem finansowym (księgowanie środków finansowych, które ma ze sobą osadzony lub wydawanie ich przy zwolnieniu z zakładu; przyjmowanie do depozytu biżuterii lub innych przedmiotów wartościowych)
  • Korespondencja komornicza i inna,
  • Realizacja wszelkich próśb osadzonych za zgodą dyrektora.

To tylko ułamek zadań i obowiązków jakie mają do realizacji osoby pracujące w więziennych finansach - depozycie. Do obowiązków depozytora należy również czuwanie nad przedmiotami wartościowymi osadzonych, które w momencie przyjęcia osadzonego do więzienia, są składane do depozytu wartościowego. A czym jest depozyt wartościowy - to również określaja przepisy:

depozyt wartościowy – przedmioty wartościowe osadzonych zdeponowane w zakładzie, do których zalicza się: zagraniczne środki płatnicze, karty płatnicze, bony premiowe, depozytowe, kapitałowe, weksle, czeki, listy gwarancyjne, dokumenty zabezpieczające prawa własności, udziały, akcje, obligacje, inne papiery wartościowe oraz biżuterię, w tym w szczególności: obrączki, pierścionki, łańcuszki, broszki i bransoletki;

Różne płaszczyzny współpracy 

Dział finansowy ściśle współpracuje z pozostałymi strukturami więzienia. Prośby skazanych realizowane przez finanse dotyczą - w głównej mierze wychowawców z działu penitencjarnego (np. prośby o sprawdzenie środków do dyspozycji), kwatermistrzowskiego (opłaty przesyłek osadzonych), ewidencji (grzywny). Finansiści w codziennych obowiązkach często kontaktują się też z organami ścigania realizując zadania związane z finansami i depozytem osadzonych.

Zakład karny to jeden spójny organizm, który prawidłowo funkcjonuje dzięki profesjonalnie przygotowanym do wykonywania zadań służbowych funkcjonariuszy. Zgrany zespół działu fiansowego, gwarantuje realizację wszystkich elementów związanych z bezpieczeństwem jednostki penitencjarnej i finansów publicznych.  

 

Opracowanie: plut. Daniel Dąbrowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej