Gabardyna dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oznacza w mowie potocznej kurtkę munduru wyjściowego, natomiast w specjalistycznym nazewnictwie możemy spotkać to określenie jako nazwa średnio grubej, mocno utkanej tkaniny o ukośnym splocie.

Pochodzenie nazwy 

Potoczne nazewnictwo munduru wyjściowego funkcjonariusza Służby Więziennej wzięło się od nazwy tkaniny, z której szyty jest mundur. Włókno używane do wyrobu tej tkaniny jest tradycyjnie wełną, bawełną, lecz może być to również materiał syntetyczny, bądź mieszanka wymienionych włókien. Gabardyna używana jest w produkcji garsonek, płaszczy, garniturów, i innych części garderoby, a przede wszystkim mundurów galowych. Mundur wyjściowy "gabardynę" funkcjonariusze Służby Więziennej zakładają podczas uroczystości państwowych i związanych z podniosłym charakterem świąt okolicznościowych Służby Więziennej. Często w celu uzupełnienia takiego stroju zakłada się czarne skórzane rękawiczki, sznur galowy oraz czapkę wyjściową.

Dział kwatermistrzowski ubiera funkcjonariuszy

Jednym z zadań funkcjonariuszy pełniących służbę w dziale kwatermistrzowskim jest dbanie o wygląd i zapewnienie odpowiedniego umundurowania więzienników. Ich praca opiera się na wytycznych Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

§ 2. 1. Umundurowanie składa się z zestawu:

1) wyjściowego – letniego i zimowego;

2) służbowego

Oprócz umundurowania, przepisy wprowadzaja równez pojęcie wyposażenia polowego. Wyposażenie polowe dzieli się na specjalne i interwencyjne. W sorty umundurowania polowego specjalnego wyposażeni są wszyscy funkcjonariusze wymienieni w rozporządzeniu - głównie dział ochrony i dział kwatermistrzowski. Natomiast umundurowanie polowe interwencyjne jest domeną elitarnych grup Służby Więziennej i przysługuje funkcjonariuszowi wchodzącemu w skład Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz wykładowcy szkolenia technik interwencyjnych.

Każdy funkcjonariusz naszej formacji zobligowany jest, by samemu zadbać o właściwe umundurowanie oraz  jego należyty stan. W tym celu, by utrzymać w należytym stanie sort mundurowy, funkcjonariusze raz w roku otrzymują świadczenie pieniężne tzw. "mundurowkę". 

§ 13. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany do posiadania kompletnego umundurowania i wyposażenia polowego, zgodnego z obowiązującymi wzorami.

2. Umundurowanie i wyposażenie polowe funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych powinnobyć należycie dopasowane, czyste i wyprasowane.

3. Stan jakościowy umundurowania i wyposażenia polowego oraz zgodność składników mundurowych z obowiązującymi normami podlegają kontroli podczas zarządzanego nie rzadziej niż raz na dwa lata apelu mundurowego.

Flaga

Najwazniejszą dla funkcjonariuszy Służby Więziennej zmianą w przepisach odnoszących się do umundurowania, jest umieszczenie na lewym rękawie munduru znaku przynależności państwowej. Już od 2022 roku z dumą nosimy naszą biało-czerwoną flagę na ramieniu munduru funkcjonariusza Służby Więziennej. 

Opracowanie: sierż.Daniel Dąbrowski I zdjęcia: sierż. Daniel Dąbrowski i sierż.sztab.Łukasz Listwon 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej