Służba Więzienna codziennie realizuje wiele zadań i obowiązków dotyczących osadzonych. Musi wykonywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny zarówno dla osadzonych, ale przede wszystkim społeczeństwa. Służba konwojowa, którą realizują głównie funkcjonariusze działu ochrony to jedno z najważniejszych i newralgicznych zadań codziennego dnia więziennej rzeczywistości.

Mnogość zadań, w tym konwojowanie osadzonych

To w rękach funkcjonariuszy Służby Więziennej spoczywa spokój obywateli i państwa. Funkcjonariusz Służby Więziennej to zawód bardzo odpowiedzialny i niełatwy. Każdego dnia więziennicy, szczególnie funkcjonariusze pionu ochronnego pracują w bezpośrednim kontakcie z skazanymi. 

Nadzór nad osadzonymi w oddziale mieszkalnym, przeszukania, kontrola cel, doprowadzenia, konwojowanie. Wyjazd konwoju z osadzonymi to obowiązek obarczony skrupulatnym przygotowaniem zarówno samego wyjazdu jak i funkcjonariuszy do tego wyznaczonych. Podpisanie instruktażu i uzbrojenia, na koniec szkolenie od dowody zmiany, zaplanowanie bezpiecznej trasy, przeszukanie osadzonych. Dopiero gdy wszystkie czynności są wykonane, konwój opuszcza mury więzienia i wyrusza w trasę.  

"Konwój to taka mała jednostka na kółkach, gdzie czasem reprezentujesz swoją jednostkę w innym więzieniu, a przede wszystkim reprezentujesz formacje SW wśród społeczeństwa. Czasem, jeśli zajdzie taka potrzeba, musisz zamienić się w psychologa, a czasem w ratownika medycznego. W przypadku zagrożenia trzeba wiedzieć jak należy działać gdyż wsparcie może się pojawić za kilka, kilkanaście lub...... kilkadziesiąt minut. Przede wszystkim , nie należy popadać w rutynę" – relacjonuje jeden z zastępów dowódcy zmiany z Zakładu Karnego w Przytułach Starych, który setki razy uczestniczył w tego typu wyjazdach.

 

Konwój = duże ryzyko i odpowiedzialność

Transportowanie osadzonych to jedno z najważniejszych i newralgicznych zadań ochronnych realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Podczas konwojowania osadzonych, funkcjonariusze Służby Więziennej wyposażeni są w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego. Doskonałe wyszkolenie i wiedza sprawiają, że w sytuacji ewentualnego zagrożenia potrafią skutecznie wyjść z opresji i należycie posługiwać się bronią.

Służba konwojowa to jeden z najtrudniejszych i niebezpiecznych elementów pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wynika to z oczywistych względów opuszczenia dobrze strzeżonych murów więzienia przez nierzadko bardzo groźnych przestępców, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą mieć zapewnioną między innymi należytą opiekę lekarską, dojechać na czynności procesowe lub inne sytuacje, które nie mogą być wykonane na terenie więzienia. Dramaturgi służbie konwojowej dodają sytuacje które mogą spotkać każdego użytkownika pojazdu na drodze – awaria, wypadek. Każdej nieoczekiwanej sytuacji, bez znaczenia czy jest to „tylko” kilkukilometrowy wyjazd do pobliskiego szpitala czy dłuższa wyprawa - towarzyszy niebezpieczeństwo odbicia więźnia czy ataku na konwój. Sytuację komplikuje również fakt, że w otoczeniu konwoju najczęściej znajdują się osoby postronne, których życie i zdrowie w sytuacji kryzysowej nie może zostać zagrożone.

Dlatego tak ważne jest aby skład konwoju był niczym jeden spójny organizm, jeśli coś idzie nie tak, każdy wie co ma w sytuacji zagrożenia robić.

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej