Wczoraj z wizytą studyjną w ramach projektu dotyczącego profilaktyki przestępstw wśród młodzieży mury naszej jednostki odwiedziła społeczność szkolna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.

Założenia programu „W SŁUŻBIE PRAWU”

Ogólnopolski projekt Służby Więziennej „W Służbie Prawu” kładzie nacisk na edukację prawną, patriotyczną dzieci i młodzieży. Uczniowie zostali uczuleni na zagrożenia wynikające ze stosowania środków odurzających i wszelkiego rodzaju substancji psychotropowych. Ponadto dowiedzieli się, czym jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, czym różni się występek od zbrodni i co to jest przestępstwo. Otrzymali podstawową wiedzę na temat polskiego systemu penitencjarnego i jak wygląda struktura więzienia. Ponadto zgromadzeni zostali zapoznani ze specyfiką naszej jednostki oraz pracy funkcjonariusza w różnych pionach służby.

 

Szczere świadectwo i przestroga dla młodych

Największe zainteresowanie wśród uczestników wycieczki wzbudziło świadectwo osadzonego, który podzielił się swoim doświadczeniem życiowym zarówno tym zza więziennego muru jak i tym sprzed 8 lat – zanim trafił do więzienia. Uczniowie zadawali wiele pytań, a dla najbardziej aktywnych przewidzieliśmy skromne upominki. W kwestii wykonywania kary pozbawienia wolności również zaspokoiliśmy ciekawość młodzieży i nauczycieli, m. in. o tematy wychowawcze związane z resocjalizacją osadzonych, o wyposażenie funkcjonariusza na terenie zakładu karnego, czy też System Dozoru Elektronicznego lub temat zatrudniania osadzonych.

 

Cela, kajdanki, pies, mury

Bardzo duże emocję wśród młodzieży wzbudził pokaz z udziałem naszego psa służbowego-specjalnegoNoblaoraz widok wartowni i celi mieszkalnej. Dodatkową atrakcją spotkania był pokaz środków przymusu bezpośredniego oraz środków ochrony osobistej funkcjonariusza Służby Więziennej. Na koniec wizyty na ręce opiekuna wycieczki przekazaliśmy certyfikat uczestnictwa placówki w projekcie „W Służbie Prawu” w dowód uznania za zorganizowanie ciekawej prelekcji dla młodzieży.

 

 

Opracowanie: sierż. Daniel Dąbrowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej