Do dnia 31 marca można składać dokumenty w ramach trwającej dużej rekrutacji do Służby Więziennej. By móc godnie nosić mundur funkcjonariusza SW trzeba spełnić kilka warunków o czym w dalszej części artykułu.

"Duża firma"

Jesteśmy trzecią co do wielkości służbą mundurową w Polsce. W naszych szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Głównym zadaniem Służby Więziennej jest ochrona społeczeństwa, zapewnienie porządku i ładu w jednostkach penitencjarnych oraz resocjalizacja osób pozbawionych wolności. 

Struktura Służby Więziennej przypomina ogromną firmę, w ramach której funkcjonują różne piony służby, które poszczególnymi zadaniami przypominają prywatne podmioty. Kadry, pion organizacyjno-prawny, służba kancelaryjna czy kwatermistrzostwo - to podobne komórki do tych, które spotykamy w zwykłych firmach, z tą różnicą, że zadania które wykonują dotyczą osób, które weszły w konflikt z prawem. 

Jeżeli duża "firma" to również duże potrzeby kadrowe. W związku z powyższym prowadzimy niemalże ciągły nabór do naszej formacji. Aktualnie poszukujemy strażników działu ochrony oraz wychowawców działu penitencjarnego.

 

Zróżnicowana struktura kadrowa - wielu specjalistów

Wielki zakład to również mnogość zróżnicowanych etatów i wykwalifikowany personel. Potrzeby jednostki penitencjarnej sprawiają, że za więzinnym murem niezbędny jest funkcjonariusz, który doprowadza i nadzoruje osadzonego, ale także osoby które rozpatrują skargi, rozliczają wpływy i listy płac, prowadzą ewidencję osadzonych czy pilnują by samochód, którym przemieszczają się funkcjonariusze był sprawny. To tylko nieliczne specjalizacje, które niezbędne są na co dzień do prawidłowego funkcjonowania więzienia. Dlatego też nabór do pracy w naszej jednostce prowadzimy na różne stanowiska - od strażnika działu ochrony po kadrowca czy psychologa. Każdy znajdzie coś dla siebie. 

 

Przysięga, a później szkolenia i kursy 

Pierwszy dzień w służbie dla młodego funkcjonariusza zaczyna się od złożenia ślubowania.To ważna chwila i odbywa się uroczyście.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby.”

Następnie nowy funkcjonariusz trafia pod opieką mentora, który wspiera go we wstępnej adaptacji zawodowej przed skierowaniem na kurs przygotowywaczy tzw. „wstępniak” oraz w okresie szkolenia w ramach praktyki zawodowej i służy radą jeszcze długo po tym etapie. Mentorzy to doświadczony personel z różnych działów funkcjonujących w zakładzie karnym. Ich zadaniem jest przekazanie nowemu funkcjonariuszowi szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania więzienia.Jest to niezbędne do zapoznania się ze specyfiką służby w SW. Ponadto mentor jest pierwszą osobą, której zadaniem jest udzielenie wsparcia i pomocy podopiecznym celem zwiększenia efektywności szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia wstępnego funkcjonariusze mają możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz z kursów w ramach doskonalenia zawodowego. W zależności od zajmowanego stanowiska są to szkolenia przygotowujące do zajmowania wyższych stanowisk służbowych.

 

Rekrutacja

Co zrobić by złożyć poprawnie dokumenty?

  • Podanie o przyjęcie do służby,
  • wypełniona ankieta personalna,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i świadectwa pracy,
  • wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
  • Gdy pozytywnie zweryfikujemy powyższe dokumenty czeka Cię...
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
  • test sprawności fizycznej kandydata,
  • komisja lekarska

Dokumenty można składać do 31 marca. W tym dniu kończymy aktualny nabór na stanowisko strażnika działu ochrony oraz wychowawcę. 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Zakład Karny w Przytułach Starych

Przytuły Stare, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń

Kadry - tel. 29 764 89 21 lub kom. 512 662 714

Aktualne oferty

Rekrutacja krok po kroku

 

Opracowanie: sierż.Daniel Dąbrowski, zdjęcia: st.chor.Daniel Bobowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej