Z głębi serca dziękujemy Panu Marcinowi Wąsikowi, uznawanemu za najlepszego mentora mężczyzn w Polsce, za hojny gest przekazania 200 egzemplarzy książki pod tytułem "Zintegrowana Męskość" dla Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Jego pasja do pracy z mężczyznami i relacjami partnerskimi sprawiła, że stał się inspiracją dla wielu.

Marcin Wąsik to ojciec, biznesmen, jogin, mentor i szkoleniowiec. Jego zaangażowanie w temat zintegrowanej męskości znalazło odzwierciedlenie w książce o tym samym tytule, która teraz stanowi cenny skarb naszej biblioteki.

Dzięki nawiązanej współpracy z wychowawcą do spraw kulturalno-oświatowych st. szer. Iwoną Winko, oczekujemy na przybycie Pana Marcina Wąsika na spotkanie z osadzonymi, gdzie planujemy prowadzić inspirującą dyskusję na temat jego książki. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do procesu resocjalizacji naszych mieszkańców, otwierając nowe perspektywy rozwoju i samopoznania. Dziękujemy za wsparcie i inspirujący wkład w naszą społeczność!

 

Opracowanie: st.szer. Iwona Winko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej