Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, z dniem 28 lutego 2024 roku, powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu ppłk. Jarosława Korytowskiego.

Ppłk Jarosław Korytowski służbę rozpoczął w 1998 roku na stanowisku strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Lesznie. W 2008 roku został kierownikiem działu kwatermistrzowskiego, a w roku 2012 otrzymał powołanie na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie. W dniu 1 kwietnia 2018 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu. Z dniem 4 lutego 2022 roku stanął na czele Zakładu Karnego w Gębarzewie, gdzie piastował stanowisko Dyrektora do czasu powołania na stanowisko Dyrektora rawickiej jednostki.

 

 

mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej