Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 1 grudnia 2020 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Grzegorza Sidora.

Mjr Grzegorz Sidor służbę w Służbie Więziennej rozpoczął w 1995 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie - na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. Z pionem penitencjarnym związany był do kwietnia 2001 roku. W dniu 1 maja 2001 roku objął stanowisko inspektora działu kadr Aresztu Śledczego w Poznaniu. Od września 2008 roku, do dnia powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora rawickiej jednostki, służbę pełnił w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu na stanowisku specjalisty.

kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej