Kto czyta – żyje wielokrotnie… (Józef Czechowicz), a „Czasem przeczytanie jakieś książki stanowi o losie człowieka” (Ralph Waldo Emerson). Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu podejmuje działania promujące czytelnictwo wśród osadzonych jako element działań resocjalizacyjnych.

Zróżnicowana paleta oddziaływań

Pomyślność procesu resocjalizacji zależy od szeregu czynników. Ich właściwy dobór, któremu sprzyja różnorodność realizowanych działań, jest istotnym elementem podejmowanych wysiłków. W Zakładzie Karnym w Rawiczu, w ramach zajęć kulturalno oświatowych promuje się także czytelnictwo. 

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Rolę taką spełnia również biblioteka w rawickiej jednostce penitencjarnej. W Zakładzie Karnym w Rawiczu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kształci osadzonych na poziomie ponadpodstawowym w ramach liceum ogólnokształcącego oraz w ramach kursów kwalifikacyjnych - w zawodzie kucharz i stolarz. Bogaty księgozbiór biblioteki, zawiera również pozycje wykorzystywane przez osadzonych – uczniów.   

Październik – jako Miesiąc Bibliotek Szkolnych oraz obchodzona w dniu 7 października Noc Bibliotek - stały się okazją do podjęcia szeregu działań promujących czytelnictwo wśród osadzonych. Jedną z realizowanych aktywności było spotkanie z pisarzami.

Spotkanie z pisarzami

Zakład Karny w Rawiczu we współpracy z Rawicką Biblioteką Publiczną, organizuje serię spotkań osadzonych z pisarzami. Tym razem w rawickiej jednostce gościli znani pisarze - Robert Ostaszewski i Grzegorz Skorupski - twórcy wielu poczytnych powieści kryminalnych.

W spotkaniu udział wzięło około dwudziestu osadzonych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali informacji pisarzy o ich drodze i warsztacie pisarskim, ciekawych ludziach i przypadkach, które sprawiły, że zajmują się pisaniem książek. Goście w bardzo ciekawy sposób przedstawili genezę współczesnej polskiej powieści kryminalnej, podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pisania książek oraz przybliżyli słuchaczom, jak wygląda zbieranie przez nich materiałów źródłowych niezbędnych do powstania utworów literackich z gatunków, którymi się zajmują.  

Spotkanie było barwne i emocjonujące, a przedsięwzięcie z całą pewnością pozytywnie wpłynie na promocję czytelnictwa, tym bardziej, że powieści kryminalne są najczęściej czytanymi pozycjami przez osadzonych.

 

por. Marek Pięta / mjr Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej