Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 19 lipca 2021 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr Roberta Stefanowskiego.

Mjr Robert Stefanowski służbę w Służbie Więziennej rozpoczął w 1999 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – na stanowisku młodszego inspektora zakładu prawno-kryminologicznego. Od kwietnia 2005 roku kontynuował służbę w pionie penitencjarnym w Zakładzie Karnym w Kaliszu na stanowisku młodszego wychowawcy. Z jednostką penitencjarną w Kaliszu związany był do listopada 2013 roku, po czym kontynuował pracę penitencjarną jako starszy wychowawca w Zakładzie Karnym w Rawiczu. W dniu 1 lutego 2016 roku objął stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Rawiczu i na tym stanowisku pełnił służbę do dnia powołania na stanowisko zastępcy dyrektora rawickiej jednostki.

kpt. Alicja Kapała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej