Trwające w Zakładzie Karnym w Rawiczu prace termomodernizacyjne znalazły się na półmetku. Zakończono roboty na dwóch budynkach administracyjnych i pawilonie mieszkalnym B. Obecnie remontowany jest pawilon mieszkalny A.

logo.png

 

Prace na półmetku – wyremontowano budynki administracyjne i pawilon mieszkalny B, trwają roboty w pawilonie mieszkalnym A

Trwające w Zakładzie Karnym w Rawiczu od 2019 roku prace termomodernizacyjne znalazły się na półmetku. Całkowicie zakończono roboty na dwóch budynkach administracyjnych i pawilonie mieszkalnym B. W ich wyniku wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, ocieplenie stropodachów, dachów, stropów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. W pawilonie B zamontowano i podłączono kompletną instalację paneli fotowoltaicznych.

Aktualnie trwają prace w pawilonie mieszkalnym A, które obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wewnętrznego, montaż wentylacji mechanicznej i higrosterowanej. W budynku do tej pory wykonano ocieplenie dachu, wymieniono stolarkę okienną, doświetla dachowe oraz drzwi zewnętrzne, zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Założenia, finansowanie i planowane zakończenie robót

Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

Roboty wykonuje miejscowa firma, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego - RAWBUD RAWICZ sp. z o.o. z Masłowa koło Rawicza. Całkowity koszt realizacji projektu według aktualnego harmonogramu realizacji prac opiewa na kwotę 11 386 110.30 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 31.05.2022 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu”.

 

chor. Przemysław Rado /st. chor. Marcin Hanslik/ kpt. Ewa Szulc

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej