Trwają prace termomodernizacyjne rawickiego więzienia. Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

logo.png

 

Założenia termomodernizacji

Administracja Zakładu Karnego w Rawiczu ustawicznie podejmuje działania mające na celu poprawę i unowocześnienie użytkowanej infrastruktury. Mając na uwadze realizację takich zadań, jak: wzmacnianie bezpieczeństwa społeczeństwa i jednostki, poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i warunków odbywania kary, ochrona środowiska naturalnego, w jednostce przeprowadzona jest termomodernizacja. Roboty realizowane są na dwóch budynkach administracyjnych oraz dwóch pawilonach mieszkalnych.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego w Rawiczu”.

Praca wre

Obecnie prowadzone są prace termomodernizacyjne na budynkach administracji oraz pawilonie mieszkalnym B. Zakres robót obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, zabezpieczenie przeciwwilgociowe, odtworzenie istniejącego utwardzenia przy ścianach zewnętrznych, ocieplenie ościeży okiennych, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich - w tym parapetów zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza i stropodachu wymianę drewnianych okien zewnętrznych z montażem nawiewników higrosterowanych oraz wymianę drzwi zewnętrznych. Kolejnym etapem prac będzie termomodernizacja pawilonu mieszkalnego A, gdzie dodatkowo dokonana zostanie jeszcze wymiana instalacji hydraulicznej, elektrycznej i montaż paneli fotowoltaicznych.

Planowane zakończenie robót

Prace sukcesywnie postępują, a zakończenie robót budowlanych planowane jest na maj 2022 roku.

st. chor. Marek Kasprzak / kpt. Ewa Szulc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej