W tym roku po raz drugi w historii nasza formacja obchodzi Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Dzień 8 lutego 1919 roku to początek istnienia naszej formacji, która jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. W tym roku po raz drugi  w historii nasza formacja obchodzi Dzień Tradycji Służby Więziennej. Jednym z istotnych elementów obchodów Dnia Tradycji Służby Więziennej jest przypomnienie o historycznych korzeniach tej instytucji. Tradycja ta zakorzeniona jest głęboko w wartościach takich jak dyscyplina, lojalność, sprawiedliwość i szacunek dla godności ludzkiej. Na okoliczność Dnia Tradycji Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie została zorganizowana wystawa pt. „Historia Polskiego Więziennictwa w Polsce”, na której przedstawiono okresy rozwoju Służby Więziennej od roku 1918 do czasów obecnych. Uczestnikom wystawy przedstawiono również gablotę, w której umieszczone zostały pamiątki z uroczystości nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Rzeszowie. Na pierwszym planie znajduje się sztandar oraz starannie oprawiona Księga Pamiątkowa. Nadanie sztandaru wpisuje się w szeroko pojętą tradycję służby więziennej. Sztandar stał się symbolem tożsamości naszej jednostki. Jego obecność przypomina o jedności, wspólnej misji i tradycji, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Natomiast księga pamiątkowa pełni funkcję kroniki, zawierając w sobie podpisy uczestników uroczystości, wpisy dedykacyjne oraz życzenia skierowane do Zakładu Karnego w Rzeszowie. Jest to dokument, który przechowuje nie tylko fakty, ale również emocje związane z nadaniem sztandaru. Obok gabloty umieszczono fotografie, które stanowią wizualne świadectwo związane z przekazywaniem sztandaru, momentem, który na zawsze pozostanie w historii Zakładu Karnego w Rzeszowie. 


Kolejnym wydarzeniem z okazji Dnia Tradycji było złożenie wieńca przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk. Konrada Łożańskiego wraz z delegacją funkcjonariuszy przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożenie kwiatów było symbolicznym aktem upamiętnienia i uznania roli, jaką pełnią funkcjonariusze naszej służby w społeczeństwie. Była to również okazja do uhonorowania dziedzictwa marszałka Piłsudskiego oraz podkreślenia wartości patriotycznych i służby dla ojczyzny.

Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej z okazji Dnia Tradycji Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie ppłk Konrad Łożański składa wyrazy uznania za trudną i ważną służbę, mającą istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i systemu sprawiedliwości.


Tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska
 Foto: por. Tomasz Kwolek
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej