W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość związana z przyznaniem odznaczeń państwowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W poniedziałek w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, obyła się uroczysta odprawa, podczas której Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie mjr Konrad Łożański wręczył 24 funkcjonariuszom nominacje na wyższe stopnie służbowe.
Wzruszającym momentem było podziękowanie dla odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne mjr. Jarosława Wielgosa, który z rąk dyrektora odebrał Złoty Medal za Długoletnią Służbę. To szczególne odznaczenie przyznawane jest przez Prezydenta RP, nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Dodatkowym wydarzeniem w dniu dzisiejszym było ślubowanie dwóch nowych funkcjonariuszy, którzy zapoczątkowali swoją pracę w Służbie Więziennej uroczystym ślubowaniem.
Wszystkim mianowanym oraz wyróżnionym przełożeni oraz zaproszeni goście złożyli gratulacje i podziękowania.

Tekst: por. Agnieszka Filip-Napieralska
Foto: mjr Maciej Słysz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej