Na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie oddano do eksploatacji instalację fotowoltaiczną.

W trosce o środowisko naturalne w Zakładzie Karnym w Rzeszowie zbudowano i oddano do eksploatacji kolejną instalację zaliczaną do Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na zmniejszenie wydatków budżetowych na energię elektryczną, a także w efektywny i komfortowy sposób pozwoli korzystać z systemów grzewczych. Wysoka trwałość instalacji fotowoltaicznej gwarantuję skuteczne funkcjonowanie przez co najmniej 25 lat. Fotowoltaika to jedno z najczystszych źródeł energii, nie emituje żadnych szkodliwych substancji dla zdrowia. Do produkcji modułów fotowoltaicznych wykorzystuje się krzem i aluminium, które są w pełni materiałami podlegającymi recyklingowi.
Fotowoltaika jest rentownym rozwiązaniem ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Połączenie ochrony przyrody z oszczędnościami jest dokładnie tym, czym powinna wyróżniać się nowoczesna instalacja OZE.
Fotowoltaika i finansowanie
Instalacja fotowoltaiczna składa się z 108 modułów o łącznej mocy 49,68 kW. Moc pojedynczego panelu wynosi 460W. Panele skierowane są na południe, dzięki czemu w słoneczne dni będą one produkowały około 200 kWh dziennie.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało w całości sfinansowane ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Skazani zatrudnieni na rzecz jednostki oraz kontrahentów wspomagają inwestycję, które przynoszą kolejne oszczędności. Osadzeni w zakładzie karnym dzięki podejmowaniu pracy w ramach rządowego programu ,,Praca dla więźniów'' mają zatem możliwość retrybucji, czyli sprawiedliwej odpłaty za dokonane przestępstwo oraz wpływania na samofinansowanie swojego pobytu podczas odbywania kary.

Tekst: mjr Jerzy Ochoński
Foto: st. kpr. Piotr Bajek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej